MESSAGE_GIFTCODE

%1$@ sent you a Gift Code for %2$@ months of Telegram Premium
61
Applied
%1$@ вам је послао/ла кôд за бесплатну претплату на Telegram Premium за %2$@ мес.
81/61
Fair Dog, Nov 5, 2023 at 03:29
Applied
%1$@ вам је послао/ла кôод за бесплатну претплатупоклон за %2$@ месеца претплате на Telegram Premium за %2$@ мес.
80/61
Fair Dog, Nov 3, 2023 at 00:48
Applied
%1$@ вам је послао/ла кôод за бесплатну претплату на Telegram Premium зна %2$@ мес.еца
83/61
Fair Dog, Nov 3, 2023 at 00:53
Applied
%1$@ вам је послао/ла кôод за бесплатну претплату на Telegram Premium за %2$@ мес.еца
83/61
Fair Dog, Nov 4, 2023 at 01:57
Applied
%1$@ вам је послао/ла кôод за бесплатну претплату на Telegram Premium за %2$@ мес.
81/61
Fair Dog, Nov 4, 2023 at 02:00