ChannelDeleteAlert

Deleting this channel will remove all subscribers and all posts will be lost. Delete the channel anyway?
104
Applied
Radering av kanalen tar bort alla följare och alla meddelanden går förlorade. Ta bort kanalen ändå?
99/104
Fair Leopard, Mar 21 at 11:12