PaymentWarningText

Neither Telegram, nor {0} will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, {1}.

Payments will go directly to the developer of {0}. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of {0} or your bank.
336
Applied
Varken Telegram eller {0} kommer att ha tillgång till dina betalkortsdata. Dessa hanteras enbart av betalningssystem {1}.

Betalningen går direkt till utvecklaren av {0}. Telegram kan inte ge några garantier och du fullföljer på egen risk. I händelse av problem kontakta utvecklaren av {0} eller din bank.
306/336
Fair Leopard, Mar 21, 2023 at 11:57