LocalDatabaseInfo

Clearing the local database will delete the texts of cached messages and compress the database to save internal disk space. Telegram needs some data to work, so database size will not reach zero.\n\n

This operation can take a few minutes to complete.
247
Applied
Yerel veritabanının temizlenmesi, önbelleğe alınmış mesaj metinlerini siler ve dahili disk alanı kazanmak için veritabanını sıkıştırır. Telegram'ın çalışması için bazı verilere ihtiyacı vardır, bu nedenle veritabanı boyutu sıfıra ulaşmaz.

Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.
288/247
Ali Demirtaş, Nov 30, 2018 at 18:53