ThemeCreateHelp2

You can change the link of your theme.

Theme links must be longer than 5 characters and can use a-z, 0-9 and underscores.
122
Applied
Temanızın bağlantısını değiştirebilirsiniz.

Tema bağlantıları 5 karakterden uzun olmalıdır ve a-z, 0-9 ve alt çizgi kullanabilirsiniz.
135/122
Ali Demirtaş, Sep 21 at 08:04