WebApp.OpenWebViewAlertText

**%@** would like to open its web app to proceed.

It will be able to access your **IP address** and basic device info.
119
Applied
**%@** devam etmek için web uygulamasını açmak istiyor.

**IP adresinize** ve temel cihaz bilgilerinize erişebilir.
115/119
Ali Demirtaş, Apr 17, 2022 at 02:07