lng_allow_bot_webview

{bot_name} would like to open its web app to proceed.

It will be able to access your **IP address** and basic device info.
123
Applied
{bot_name} devam etmek için web uygulamasını açmak istiyor.

Bot, **IP adresinize** ve temel cihaz bilgilerinize erişebilir.
124/123
Ali Demirtaş, Apr 18, 2022 at 09:11