PasscodeSettings.HelpTop

When you set up an additional passcode, a lock icon will appear on the chats page. Tap it to lock and unlock the app.
117
Applied
Ek bir parola ayarladığınızda, sohbetler sayfasında bir kilit simgesi görünecektir. Uygulamayı kilitlemek ve kilidini açmak için buna dokunun.
142/117
Ali Demirtaş, Nov 28, 2020 at 22:36