PrivacyLastSeenSettings.CustomShareSettingsHelp

You can add a userusers or an entire groups as an exceptionexceptions that will override the settings above.
87
Applied
Kullanıcıları veya tüm grupları, yukarıdaki ayarları geçersiz kılacak ayrıcalıklar olarak ekleyebilirsiniz.
107/87
Ali Demirtaş, May 31 at 23:41
Applied
Bu ayarlar yukarıdaki değerleri geçersiz kılar.
47/87
Ali Demirtaş, Nov 15, 2018 at 21:44