Recent Translations

ClearCache.SuccessiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 08:02
Channel.EditAdmin.PermissionEnabledByDefaultiOS
Bu seçeneğe Grup İzinlerindeki tüm üyeler için izin verilir.
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:57
Channel.EditAdmin.PermissionEnabledByDefaultiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:56
GroupPermission.EditingDisablediOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:56
GroupPermission.PermissionDisabledByDefaultiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:56
Conversation.ClearCacheiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:56
ClearCache.FreeSpaceiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:55
ClearCache.StorageUsageiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:55
Conversation.SwipeToReplyHintTitleiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:55
Conversation.SwipeToReplyHintTextiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:55
TwoFactorSetup.Intro.TitleiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:54
ChatList.DeletedChatsiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:54
ClearCache.ForeveriOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:54
ClearCache.StorageTitleiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:53
Appearance.ColorThemeNightiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:52
UserInfo.StartSecretChatConfirmationiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:52
GroupInfo.ShowMoreMembersiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:51
GroupRemoved.DeleteUseriOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:50
TwoFactorSetup.Intro.ActioniOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:50
TwoFactorSetup.Password.TitleiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:50
TwoFactorSetup.Password.PlaceholderPasswordiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:50
TwoFactorSetup.Password.PlaceholderConfirmPasswordiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:50
TwoFactorSetup.Password.ActioniOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:50
TwoFactorSetup.Email.TitleiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:50
TwoFactorSetup.Email.PlaceholderiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:50
TwoFactorSetup.Email.ActioniOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:50
TwoFactorSetup.Email.SkipActioniOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:50
TwoFactorSetup.Email.SkipConfirmationTitleiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:50
TwoFactorSetup.Email.SkipConfirmationSkipiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:49
TwoFactorSetup.EmailVerification.TitleiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:49
TwoFactorSetup.EmailVerification.TextiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:49
TwoFactorSetup.EmailVerification.PlaceholderiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:49
TwoFactorSetup.EmailVerification.ActioniOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:49
TwoFactorSetup.EmailVerification.ChangeActioniOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:49
TwoFactorSetup.EmailVerification.ResendActioniOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:49
TwoFactorSetup.Hint.TextiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:49
TwoFactorSetup.Hint.TitleiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:49
TwoFactorSetup.Hint.PlaceholderiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:49
TwoFactorSetup.Hint.ActioniOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:49
TwoFactorSetup.Hint.SkipActioniOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:49
TwoFactorSetup.Done.TitleiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:49
TwoFactorSetup.Done.ActioniOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:49
AutoNightTheme.SystemiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:49
ChatSettings.OpenLinksIniOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:49
SettingsSearch.Synonyms.ChatSettings.OpenLinksIniOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:48
WebBrowser.TitleiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:48
WebBrowser.DefaultBrowseriOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:48
WebBrowser.InAppSafariiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:48
Widget.ApplicationLockediOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:48
ClearCache.StorageCacheiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:47
ClearCache.StorageServiceFilesiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:47
ClearCache.StorageOtherAppsiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:47
ClearCache.StorageFreeiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:47
ClearCache.ClearCacheiOS
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:47
ClearCache.CleariOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:47
UserInfo.StartSecretChatStartiOS
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:47
Chat.Send.ScheduledMessagemacOS
Mesajı Zamanla
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:46
lng_context_send_now_msgTDesktop
Şimdi gönder
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:46
lng_settings_groups_inviteTDesktop
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:46
lng_participant_inviteTDesktop
Davet Et
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:46
lng_profile_clear_and_exitTDesktop
Sil ve çık
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:46
lng_context_pack_infoTDesktop
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:45
PinInTheListAndroid
Listeye Sabitle
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:45
HideAboveTheListAndroid
Listenin Üstünde Gizle
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:45
LocalDatabaseClearTextTitleAndroid
Yerel veritabanını temizle
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:44
ChatDeletedUndoAndroid
Sohbet siliniyor
Previous
Ali Demirtaş, Nov 10 at 07:44
Chat.UndoManager.ChannelLeftmacOS
Kanal siliniyor%d Kanal siliniyor
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:17
Chat.UndoManager.ChatLeftmacOS
Sohbet Siliniyor%d Sohbet Siliniyor
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:17
Channel.Admin.TransferOwnership.Password.DescmacOS
Lütfen transferi tamamlamak için İki Adımlı Doğrulama şifrenizi girin.
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:16
Chat.UndoManager.ChannelLeftmacOS
Kanal Kaldı%d Kanal Kaldı
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:15
Chat.UndoManager.ChatLeftmacOS
Sohbet Kaldı%d Sohbet Kaldı
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:15
SendMessagesToTextAndroid
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:14
SendGameToTextAndroid
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:14
DisableAndroid
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:12
AbortAndroid
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:12
CancelEmailQuestionTitleAndroid
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:12
StopLiveLocationAlertAllTextAndroid
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:12
TerminateWebSessionTextAndroid
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:11
MarkAllAsReadAndroid
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:10
HideAboveTheListAndroid
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:10
StopLiveLocationAlertToTitleAndroid
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:10
PinInTheListAndroid
Listeye sabitle
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:10
ChatList.Context.MarkAllAsReadiOS
Tümünü okundu olarak işaretle
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:09
ChatList.Context.UnhideArchiveiOS
Listeye sabitle
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:09
PinInTheListAndroid
<no value>
Previous
Ali Demirtaş, Nov 3 at 08:09