lng_message_unsupported

This message is not supported by your version of Telegram. Please update to the latest version in Settings > Advanced, or install it from {link}. If you are already using the latest version, this message might depend on a feature that is not yet implemented.
258
Applied
Bu mesaj, Telegram sürümünüz tarafından desteklenmiyor. Lütfen Ayarlar > Gelişmiş bölümünden en son sürüme güncelleyin veya {link} adresinden yükleyin. Halihazırda en son sürümü kullanıyorsanız, bu mesaj henüz uygulanmamış bir özelliğe bağlı olabilir.
251/258
Ali Demirtaş, Dec 29, 2021 at 19:01