BotWebViewRequestCameraPermission

Allow **%1$s** to access your camera?

The developer of **%1$s** will be able
to access your camera?

The developer of **%1$s** will be able to access your camera
when this web app is open.
126
Applied
**%1$s** kamerangizdan foydalanishiga ruxsat berasizmi?

**%1$s** dasturchisi ushbu veb ilova ochiqligida kamerangizdan foydalana oladi.
136/126
Olim Abduvokhidov, Apr 12 at 21:20