BotWebViewRequestCameraPermissionWithHint

Allow **%1$s** to access your camera?

The developer of **%1$s** will be able
to access your camera?

The developer of **%1$s** will be able to
when this web app is open.

Enable camera
access your camera when this web app is open.

Enable camera access
in Settings > Permissions > Camera.
184
Applied
**%1$s** kamerangizdan foydalanishiga ruxsat berasizmi?

**%1$s** dasturchisi ushbu veb ilova ochiqligida kamerangizdan foydalana oladi.

Sozlamalar > Ruxsatlar > Kamera ruknida kamera ruxsatini yoqing.
202/184
Olim Abduvokhidov, Apr 12 at 21:21