Recent Translations

ClearRecentEmojiTextAndroid
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 12:38
ErrorSendRestrictedPrivacyVideoMessagesAndroid
Kechirasiz, bu foydalanuvchining maxfiylik
sozlamalari tufayli unga video xabarlar yubora olmaysiz.
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 12:37
EmojiArchivedInfoAndroid
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 12:09
EmojiInput.PanelTitleRecentiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:42
EmojiPack.AddediOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:42
Notification.PremiumGift.TitleiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:42
EmojiPack.Removed.TitlemacOS
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:41
EmojiPackActionInfo.RemovedTitleiOS
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:41
Conversation.LinksCopiediOS
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:41
StickerPack.CopyLinksiOS
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:41
EmojiInput.AddPackiOS
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:41
EmojiInput.PremiumEmojiToast.TryActioniOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:41
EmojiPack.Added.TitlemacOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:40
EmojiPackActionInfo.AddedTitleiOS
Emoji qoʻshish
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:40
EmojiPackActionInfo.AddedTitleiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:40
EmojiPack.EmojiiOS
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:40
EmojiPack.AddiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:40
EmojiInput.SectionTitleFavoriteStickersiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:40
lng_edit_privacy_voices_always_titleTDesktop
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:40
Privacy.VoiceMessages.AlwaysAllow.TitleiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:40
lng_edit_privacy_voices_never_titleTDesktop
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:40
Privacy.VoiceMessages.NeverAllow.TitleiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:40
DeleteAccount.Options.SetPasscodeTitleiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:39
StickerPack.EmojiCountiOS
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 09:39
StickerPack.RemoveEmojiCountiOS
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 08:46
lng_restricted_send_voice_messagesTDesktop
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 04:34
VoiceMessagesRestrictedByPrivacyAndroid
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 04:34
lng_restricted_send_video_messagesTDesktop
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 04:32
VideoMessagesRestrictedByPrivacyAndroid
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 04:32
EmojiInput.PremiumEmojiToast.TryTextiOS
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 04:32
lng_context_animated_emojiTDesktop
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 03:14
MessageContainsEmojiPackAndroid
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 03:13
AccActionOpenForwardedOriginAndroid
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 03:13
AccActionOpenTranscriptionAndroid
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 03:12
UnlockPremiumEmojiPackAndroid
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 03:12
AccActionCloseTranscriptionAndroid
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 03:12
Webpage.Confirm.ClosemacOS
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 03:12
lng_bot_close_warningTDesktop
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 03:12
WebApp.CloseConfirmationiOS
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 03:12
BotWebViewChangesMayNotBeSavedAndroid
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 03:11
ChangePhoneNumberSuccessAndroid
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 03:11
ArchivedEmojiPacksEmptyAndroid
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 03:11
ArchivedEmojiPacksAndroid
Arxivlangan emoji toʻplami
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 03:10
ArchivedEmojiPacksAndroid
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 03:10
AddEmojiNotFoundAndroid
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 03:10
EmojiPackCountAndroid
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 15 at 03:10
Premium.Boarding.Peer.Gift.InfomacOS
Sizda qo'shimcha imkoniyatlar uchun huquq bor.
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 10:56
Premium.GiftedDescriptioniOS
Sizda qo'shimcha imkoniyatlar uchun huquq bor.
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 10:56
TelegramPremiumUserGiftedPremiumDialogSubtitleAndroid
Sizda qo'shimcha imkoniyatlar uchun huquq bor.
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 10:55
Chat.Context.Gif.RemovedmacOS
GIF O'chirildi
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 10:54
CustomEmoji.SuggestmacOS
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 06:21
lng_settings_suggest_animated_emojiTDesktop
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 06:21
StickerPacksSettings.SuggestAnimatedEmojiiOS
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 06:21
SuggestAnimatedEmojiAndroid
Animatsiyali Emoji Taklif Qilish
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 06:21
SharedMedia.EmptyTextiOS
Bu skrepka juda xafa, chunki hech kim
bu yerga rasm va videolarni yuborm
adi.
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 06:03
Peer.Media.SharedMediaEmptyListmacOS
Bu skrepka juda xafa, chunki hech kim
bu yerga rasm va videolarni yuborm
adi.
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 06:03
Gallery.RemoveGifmacOS
GIF'ni O'chirish
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 06:01
lng_animated_emoji_textTDesktop
Ushbu emojidan foydalanish uchun **Telegram Premium**ni faollashtiring.
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 05:54
UnlockPremiumEmojiHintAndroid
Ushbu emojidan foydalanish uchun **Telegram Premium**ni faollashtiring.
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 05:54
EmojiPack.PremiumAlertmacOS
Ushbu emojidan foydalanish uchun **Telegram Premium**ni faollashtiring. [Batafsil]()
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 05:54
lng_profile_gift_premiumTDesktop
Premium sovg'a qilish
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 05:53
PeerInfo.Action.GiftPremiummacOS
Premium Sovg'a Qilish
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 05:53
VoiceChat.RTMP.ViewerErrormacOS
Telegram %@ tomonidan o'tkzilayotgan hech qanday jonli efir topolmadi
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 05:52
ChatList.Context.SoundmacOS
Ovoz
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 05:51
Avatar.PreviewmacOS
Oldindan ko'rish
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 05:51
PeerInfo.Verified.TooltipmacOS
Tasdiqlangan Akkaunt
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 05:51
Context.RemovemacOS
O'chirish
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 05:50
AccountSettings.StickersAndEmojimacOS
Stikerlar va Emoji
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 05:49
InviteLink.Create.CopiedmacOS
Havola yaratildi va ko'chirildi.
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 05:49
Call.SameDevice.ErrormacOS
Kechirasiz, bitta moslamada foydalanilayotgan ikki akkaunt o'rtasida qo'ng'iroq amalga oshirolmaysiz.
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 05:47
CallFeedback.TitlemacOS
Qayta aloqa
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 13 at 05:46
Chat.Service.PremiumGift.SentmacOS
%1$@ sizga %2$@ miqdorida sovg'a yubordi
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 12 at 15:36
lng_action_gift_receivedTDesktop
{user} sizga {cost} miqdorida sovg'a yubordi
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 12 at 15:36
Notification.PremiumGift.SentiOS
%1$@ sizga %2$@ miqdorida sovg'a yubordi
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 12 at 15:36
ActionGiftInboundAndroid
un1 sizga **un2** miqdorida sovg'a yubordi
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 12 at 15:35
InstalledStickers.CustomEmojimacOS
Odatiy Emoji
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 12 at 15:35
StickersList.EmojiItemiOS
Odatiy Emoji
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 12 at 15:35
AllNMediaAndroid
Barcha %1$d ta media faylBarcha %1$d ta media fayl
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 12 at 15:34
PrivacyVoiceMessagesInfo2Android
Yuqoridagi sozlamalarga amal qilmaydigan foydalanuvchilar va guruhlarni istisno tariqasida qo'shishingiz mumkin
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 12 at 15:26
AllNMediaAndroid
Barcha %1$d MedialarniBarcha %1$d Medialarni
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 12 at 11:10
AddEmojiInstalledInfoAndroid
%1$s sizning emoji to'plamlaringizga qo'shildi
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 12 at 03:11
ClearRecentEmojiTitleAndroid
So'nggi emojilarni tozalash
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 12 at 03:10
Emoji.ClearRecentiOS
So'nggi emojilarni tozalash
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 12 at 03:10
Premium.Boarding.Peer.Gift.You.InfomacOS
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 11 at 20:06
Premium.GiftedDescriptionYouiOS
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 11 at 20:06
TelegramPremiumUserGiftedPremiumOutboundDialogSubtitleAndroid
**%1$s**'da qo'shimcha imkoniyatlar uchun huquq mavjud.
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 11 at 20:06
FeaturedEmojiPacksAndroid
Ommabop Emoji To'plamlar
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 11 at 20:05
ShowMoreEmojiPacksAndroid
Boshqa Emojilarni Ko'rsatish
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 11 at 20:04
Premium.GiftedTitleYou.3MonthiOS
Siz [%@]() ga 3-oy uchun Telegram Premium sovg'a qildingiz.
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 11 at 20:03
TelegramPremiumUserGiftedPremiumOutboundDialogTitleAndroid
Siz **%1$s** ga %2$d-oy uchun Telegram Premium sovg'a qildingiz.
Previous
Olim Abduvokhidov, Aug 11 at 20:02
Chat.Service.SecretChat.SetTimer1macOS
EmptyChat.Appearance.MinmacOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Aug 9 at 09:36