Recent Translations

AllowFillNumberAndroid
Iltimos, telefon raqamingizni to'ldirib, sizga SMS orqali kod yuborib uni kiritish uchun Telegramga qo'ng'iroqlar va SMS qabul qilishga ruxsat eting.
Previous
Davronbek Rustamov, May 31 at 00:10
DeleteAndroid X
Ochirish
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:38
DeleteAndroid X
Oʻchirish
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:38
DeleteAndroid X
O'chirish
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:38
xGroupsAndroid X
%1$s guruh%1$s guruhlar
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:38
xMembersAndroid X
%1$s a'zo%1$s a'zolar
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:37
status_LastSeenWithinWeekAndroid X
so‘nggi marta bir hafta avval faol bo'lgan
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:37
status_LastSeenWithinMonthAndroid X
so‘nggi marta bir oy avval faol bo‘lgan
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:37
GroupsWillBeShownHereAndroid X
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:36
NoGroupsToShowAndroid X
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:36
LinkStateKnowsNumberAndroid X
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:36
PhoneNumberUnknownAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:35
ShareContactAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:35
DeleteContactAndroid X
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:35
RenameContactAndroid X
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:35
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:35
BlockContactAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:35
StartEncryptedChatAndroid X
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:35
CustomNotificationsHintAndroid X
Ushbu sozlamalar "Sozlamalar > Bildirishnomalar"dagi barcha o‘zgarishlarni bekor qiladi.
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:34
DefaultAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:33
VibrateAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:33
VoiceCallsAndroid X
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:33
LedDefaultAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:32
NotificationsPriorityAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:32
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:32
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:32
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:32
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:31
TabVideoMessagesAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:31
TabVoiceMessagesAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:31
TabGifsAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:31
NotificationsEnabledAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:30
NotificationsAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:30
status_OnlineAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:30
TabSharedGroupsAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:30
TabLinksAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:30
TabDocsAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:29
TabMediaAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:29
status_LastSeen_todayAndroid X
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:29
PhoneMobileAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:27
ChatAccessPrivateGroupAndroid X
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:27
NoSharedFilesSecretAndroid
Bu suhbatdagi fayl va hujjatlar bu yerda ko'rsatiladi.
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:27
EventLogOriginalCaptionEmptyAndroid
Bo'sh
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:26
AddToTheGroupForwardCountAndroid
Ko'rish uchun mavjud bo'lgan oxirgi xabarlar soni:
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:26
AddToTheGroupAndroid
%1$s ni guruhga qo'shaylikmi?
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:26
NotificationsLedInfoAndroid
LED - yangi xabarlarni ko'rsatish uchun ishlatiladigan qurilmalarda kichik miltillovchi yorug'lik.
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:25
PriorityInfoAndroid
Telefoningiz "Bezovta qilinmasin" rejimida bo'lsa ham, yuqori ustunlikdagi bildirishnomalar ishlaydi.
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:24
SoundAndroid
Ovoz
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:23
NotificationsCustomizeAndroid
Moslashtirish
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:23
MuteForAndroid
Bildirishnomalarni %1$s ga o‘chirish
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 22 at 18:22
CopyLinkAndroid
Havolani ko‘chirish
Previous
Davronbek Rustamov, Apr 14 at 18:34
DeleteAccountIfAwayFor2Android X
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:02
DeleteAccountIfAwayFor2Android
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:02
PrivacyDeleteCloudDraftsAndroid X
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:02
PrivacyAndSecurity.ClearCloudDraftsmacOS
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:02
Privacy.DeleteDraftsiOS
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:02
PrivacyDeleteCloudDraftsAndroid
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:02
NotificationAdvancedAndroid X
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:02
lng_settings_advancedTDesktop
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:02
PrivacyAdvancedAndroid
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:02
UnavailableAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:01
ProxyCheckingAndroid X
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:01
ProxySettings.Item.CheckingmacOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:01
lng_proxy_checkingTDesktop
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:01
SocksProxySetup.ProxyStatusCheckingiOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:01
CheckingAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:01
DeleteProxyAndroid
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:01
ConnectedAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:01
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:01
AvailableAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:01
SocksProxySetup.ConnectAndSaveiOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:01
ConnectingConnectProxyAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:00
ProxySecretHintAndroid X
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:00
ProxySettings.SecretmacOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:00
lng_connection_proxy_secret_phTDesktop
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:00
SocksProxySetup.SecretiOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:00
UseProxySecretAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 19:00
VoipQuickRepliesAndroid
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 18:59
TerminateWebSessionStopAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 18:57
TerminateWebSessionQuestionAndroid X
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 18:57
TerminateWebSessionQuestionAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 18:57
TerminateWebSessionInfoAndroid
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 18:57
OtherWebSessionsAndroid X
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 18:57
PrivacyAndSecurity.WebAuthorizationHeadermacOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 18:57
OtherWebSessionsAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 18:57
TerminateAllWebSessionsAndroid X
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 18:56
WebAuthorizations.LogoutAllmacOS
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 18:56
AuthSessions.LogOutApplicationsiOS
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 18:56
TerminateAllWebSessionsAndroid
Previous
Iqboliddin, Apr 7 at 18:56