Recent Translations

status_OnlineAndroid X
tarmoqda
Previous
Iqboliddin, Oct 14 at 16:10
PrivacyForwardsInfoAndroid
Sizning xabarlaringiz qayta yuborilganida akkauntingizga o'tish havosi ko'rsatilmaydi.
Previous
Iqboliddin, Oct 14 at 16:09
LowDiskSpaceNeverRemoveAndroid
Previous
Iqboliddin, Oct 14 at 16:09
KeepMediaAndroid X
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 14 at 13:37
StorageUsage.KeepMediamacOS
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 14 at 13:37
Cache.KeepMediaiOS
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 14 at 13:37
KeepMediaAndroid
Media fayllar saqlanishi
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 14 at 13:36
Presence.onlineiOS
<no value>
Previous
Davronbek Rustamov, Oct 14 at 10:04
status_OnlineAndroid X
Tarmoqda
Previous
Davronbek Rustamov, Oct 14 at 10:04
status_OnlineAndroid X
onlayn
Previous
Davronbek Rustamov, Oct 14 at 10:04
PrivacyForwardsInfoAndroid
Sizning xabarlaringiz qayta yuborilganida akkauntingizga o'rish havosi ko'rsatilmaydi.
Previous
Iqboliddin, Oct 14 at 09:42
CurvesBlueAndroid
KO'K
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 14 at 03:33
SaveToGalleryAndroid X
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 14 at 03:32
Month.GenSeptemberiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 13 at 11:37
DoneSaveAndroid X
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 13 at 07:13
Bio.SavemacOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 13 at 07:13
SaveGifAndroid X
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 13 at 07:13
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 13 at 07:13
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 13 at 07:13
CreateLinkDoneAndroid X
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 13 at 07:12
EditTheme.EditmacOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 13 at 07:12
Saqlamoq
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 13 at 07:12
lng_settings_crop_profileTDesktop
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 13 at 03:42
formatterDay12HAndroid
hh::mm
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 20:28
ActionBotDocumentRentalAgreementAndroid
Ijara Shartnomasi
Previous
Iqboliddin, Oct 8 at 16:31
PassportAddressNoUploadInfoAndroid
Iltimos manzilingizni kiriting
Previous
Iqboliddin, Oct 8 at 16:31
DeleteMegaMenuAndroid
Guruhni o`chirish
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 14:25
1Xt-HY-uBw.titlemacOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 14:24
Application.NameiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 14:24
ChatContentPhotoAndroid X
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 14:24
Chat.List.PhotomacOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 14:24
Message.PhotoiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 14:24
CallMessageWithDurationAndroid
Chiquvchi qo‘ng‘iroq %1$s (%2$s)
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 14:03
ChatContentVoiceAndroid X
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 14:02
Chat.List.VoicemacOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 14:02
lng_in_dlg_audioTDesktop
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 14:02
Message.AudioiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 14:02
Chat.List.VideomacOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 14:01
lng_in_dlg_videoTDesktop
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 14:01
Message.VideoiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 14:01
status_OnlineAndroid X
Tarmoqda
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 13:52
Peer.Status.onlinemacOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 13:52
lng_status_onlineTDesktop
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 13:52
RecentAndroid
So'nggi
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 8 at 13:50
Settings.LogoutConfirmationTitleiOS
Chiqilsinmi?
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 7 at 14:15
Account.Confirm.LogoutmacOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 7 at 14:15
Settings.LogoutConfirmationTitleiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 7 at 14:14
EditAccount.LogoutmacOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 7 at 14:14
CrashOnLaunch.OKmacOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 7 at 14:14
lng_settings_logoutTDesktop
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 7 at 14:14
lng_mac_menu_logoutTDesktop
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 7 at 14:14
LogoutOptions.LogOutmacOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 7 at 14:14
Settings.LogoutiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 7 at 14:14
AuthSessions.LogOutiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 7 at 14:14
LogOutAndroid X
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 7 at 14:13
LogoutOptions.LogOutiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 7 at 14:13
lng_passcode_logoutTDesktop
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 7 at 14:12
NotificationMessageScheduledAndroid
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 7 at 13:59
MapPreviewProviderAndroid
Xaritani Ko'rish Xizmati
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 6 at 14:42
AccSwipeForArchiveAndroid
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 6 at 14:10
EditProfile.TitleiOS
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 6 at 14:09
lng_settings_informationTDesktop
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 6 at 14:09
OctoberAndroid
Oktyabr
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 5 at 14:25
lng_month_day9TDesktop
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 5 at 14:23
SeptemberAndroid
Sentyabr
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 5 at 14:20
PrivacyPolicyAndroid
Maxfiylik Siyosati
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 5 at 03:54
DataSettingsAndroid
Maʼlumot va xotira
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 5 at 03:52
DataSettingsAndroid
Ma'lumot va Xotira
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 5 at 03:50
PrivacySettingsAndroid
Maxfiylik va Xavfsizlik
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 5 at 00:21
NewChannelAndroid
Yangi Kanal
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 4 at 21:29
NewSecretChatAndroid
Yangi Maxfiy Chat
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 4 at 21:22
Compose.NewGroupiOS
Yangi Guruh
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 4 at 21:21
NewGroupAndroid
Yangi Guruh
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 4 at 21:21
DragChatsHintAndroid X
Suhbatni tartiblash uchun bosib turib, suring
Previous
Davronbek Rustamov, Sep 15 at 15:56
DragChatsHintAndroid X
Previous
Davronbek Rustamov, Sep 15 at 15:56
ThemePreviewLine4Android
Buni qara! MEN SHUNING UCHUN YASHAYAPMAN!
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 15:08
Chat.Action.ViewThememacOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:10
Conversation.ViewThemeiOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:10
OpenThemeAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:10
ThemeNotFoundAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:10
Chat.Context.Scheduled.ReschedulemacOS
Re-schedule
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:10
Chat.Context.Scheduled.ReschedulemacOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:10
ScheduledMessages.EditTimeiOS
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:10
MessageScheduleEditTimeAndroid
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:10
Chat.Context.Scheduled.SendNowmacOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:10
lng_selected_send_nowTDesktop
<no value>
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:10
ScheduledMessages.SendNowiOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:10
MessageScheduleSendAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:09
Chat.Title.ScheduledMessagesmacOS
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:09
lng_scheduled_messagesTDesktop
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:09
ScheduledMessages.TitleiOS
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:09
ScheduledMessagesAndroid
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:09
formatDateScheduleYearAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:09
SendDayAtAndroid
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:09
SendTodayAtAndroid
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:09
formatDateScheduleAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:08
Chat.Send.ScheduledMessagemacOS
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:08
lng_schedule_messageTDesktop
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:08
Conversation.SendMessage.ScheduleMessageiOS
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:08
ScheduleMessageAndroid
Previous
Iqboliddin, Sep 6 at 14:08