Recent Translations

ShareExtension.Passcode.PlaceholdermacOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 18 at 01:48
Peer.DeletedUsermacOS
Deleted Account
Previous
Iqboliddin, Jan 18 at 01:48
Peer.DeletedUsermacOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 18 at 01:47
lng_deletedTDesktop
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 18 at 01:47
User.DeletedAccountiOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 18 at 01:47
HiddenNameAndroid
O'chirib tashlangan profil
Previous
Iqboliddin, Jan 18 at 01:47
EncryptionKey.DescriptioniOS
Ushbu rasm va matn **%1$@* bilan maxfiy chat uchun shifrlash kalitidan olingan.

Agar ular **%2$@**ning qurilmasidagi bilan bir xil koʻrinishga ega boʻlsa, ikki tomonlama shifrlash kafolatlanadi.

Telegram.org dan koʻproq bilib oling
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 17:03
EncryptionKeyDescriptionAndroid
Ushbu rasm va matn **%1$s ** bilan maxfiy chat uchun shifrlash kalitidan olingan.

Agar ular **%2$sning ** qurilmasidagi bilan bir xil koʻrinishga ega boʻlsa, ikki tomonlama shifrlash kafolatlanadi.

Telegram.org dan koʻproq bilib oling
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 17:02
EncryptionKey.DescriptioniOS
Ushbu rasm va matn **%1$@* bilan maxfiy chat uchun shifrlash kalitidan olingan.

Agar ular **%2$@ning** qurilmasidagi bilan bir xil koʻrinishga ega boʻlsa, ikki tomonlama shifrlash kafolatlanadi.

Telegram.org dan koʻproq bilib oling
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 17:02
Call.PrivacyErrorMessagemacOS
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 17:00
CallNotAvailableAndroid
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 17:00
DisappearingGifAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 17:00
lng_stickers_search_setsTDesktop
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 17:00
SearchStickersHintAndroid
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:59
IncorrectThemeAndroid
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:59
VoipExchangingKeysAndroid X
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:59
VoipExchangingKeysAndroid
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:59
DeleteForUserAndroid
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:59
DeleteForUserAndroid X
%1$sda ham o'chsin
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:59
DeleteForUserAndroid X
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:59
CallAgainAndroid X
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:58
CallAgainAndroid
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:58
VoipRingingAndroid X
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:58
lng_call_status_ringingTDesktop
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:58
Call.StatusRingingiOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:58
VoipRingingAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:58
VoipBrandingAndroid X
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:57
VoipInCallBrandingAndroid
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:57
ReturnToCallAndroid
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:57
IncomingCallAndroid X
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:57
Chat.Call.IncomingmacOS
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:56
lng_call_incomingTDesktop
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:56
Notification.CallIncomingiOS
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:56
CallMessageIncomingAndroid
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:56
MessageLifetimePhotoAndroid X
Agar siz vaqt belgilab qo'ysangiz, yuborilgan rasm o'z-o'zini shu vaqtdan so'ng o'chirib yuboradi.
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:56
MessageLifetimePhotoAndroid
Rasmni ko'rgandan so'ng avtomatik o'chib ketish uchun vaqt belgilash
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:56
VoipAudioRoutingSpeakerAndroid X
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:54
VoipAudioRoutingSpeakerAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:54
VoipAudioRoutingEarpieceAndroid X
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:54
VoipAudioRoutingEarpieceAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:53
VoipAudioRoutingBluetoothAndroid X
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:53
VoipAudioRoutingBluetoothAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:53
VoipFeedbackCommentHintAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:53
VoipHangingUpAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:52
lng_playing_gameTDesktop
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:52
SendingGameAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:52
AttachmentMenu.SendAsFilesiOS
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:50
SendAsFilesAndroid
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:50
AttachmentMenu.SendAsFileiOS
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:50
SendAsFileAndroid
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:50
DiscardVideoMessageDescriptionAndroid X
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:49
DiscardVideoMessageTitleAndroid
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:49
Conversation.DiscardVoiceMessageActioniOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:49
DiscardVoiceMessageActionAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:48
Conversation.DiscardVoiceMessageDescriptioniOS
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:48
Conversation.DiscardVoiceMessageTitleiOS
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:48
DiscardVoiceMessageTitleAndroid
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:48
VoipEndCallAndroid X
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:48
CallHeader.EndCallmacOS
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:48
lng_call_bar_hangupTDesktop
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:48
VoipEndCallAndroid
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:48
VoipOutgoingCallAndroid
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:48
VoipRequestingAndroid
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:47
VoipFailedAndroid X
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:47
lng_call_status_failedTDesktop
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:47
SocksProxySetup.FailedToConnectiOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:47
VoipFailedAndroid
Ulanishda xatolik
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:47
VoipFailedAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:47
VoipWaitingAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:47
VoipWaitingAndroid X
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:47
VoipEstablishingAndroid X
Ulanmoqda
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:46
VoipEstablishingAndroid X
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:46
VoipConnectingAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:46
AttachPhotoExpiredAndroid X
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:46
ServiceMessage.ExpiredPhotomacOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:45
lng_ttl_photo_expiredTDesktop
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:45
Message.ImageExpirediOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:45
AttachVideoExpiredAndroid X
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:45
ServiceMessage.ExpiredVideomacOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:45
lng_ttl_video_expiredTDesktop
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:45
Message.VideoExpirediOS
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:45
VoipEndedAndroid X
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:45
VoipCallEndedAndroid
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:45
AttachVideoExpiredAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:45
AttachPhotoExpiredAndroid
<no value>
Previous
Iqboliddin, Jan 10 at 16:45