Recent Translations

VoiceChat.SelectAccount
Hiosbni tanlash
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 28 at 03:19
ChatSettings.AutoPlayTitle
Medialarni avtomatik tinglash
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 25 at 18:32
MemberRequests.NoRequestsDescriptionChannel
Tekshirilmagan kanalga qoʻshilish soʻrovlari yoʻq.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 11 at 19:25
Conversation.RequestsToJoin
%@ kishi qoʻshilishni soʻradi%@ kishi qoʻshilishni soʻradi
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 11 at 19:25
MemberRequests.RequestToJoinSent
Qoʻshilish soʻrovi yuborildib
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 11 at 19:23
MemberRequests.RequestToJoinSent
Qoʻshilish soʻrovi yuborildi
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 11 at 19:22
Channel.AdminLog.MessageUnpinnedExtended
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 11 at 19:22
ChatList.Context.JoinChat
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 11 at 19:22
Conversation.ViewPost
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 11 at 19:21
InviteLink.CreatePrivateLinkHelpChannel
Telegramning istalgan foydalanuvchisi ushbu havola orqali kanalingizga qoʻshila oladi.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 15:06
GroupInfo.InviteLink.Help
Istalgan Telegram foydalanuvchisi bu havola orqali guruhingizga qoʻshilishi mumkin boʻladi.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 15:05
GroupInfo.InviteLink.Help
Telegramning istalgan foydalanuvchisi bu havola orqali guruhingizga qoʻshilishi mumkin boʻladi.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 15:05
InviteLink.CreatePrivateLinkHelp
Telegramning istalgan foydalanuvchisi ushbu havola orqali guruhingizga qoʻshila oladi.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 15:04
Channel.SignMessages.Help
Adminlarning ismlarini ular post qilgan xabarga qoʻshish.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 15:03
MemberRequests.NoRequestsDescriptionGroup
Tekshirilmagan guruhga qoʻshilish soʻrovlari yoʻq.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 14:58
Notifications.Options
Amallar
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 14:57
AuthSessions.View.Application
Dastur
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 14:56
AuthSessions.View.OS
Operatsion Tizim
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 10:50
MemberRequests.PeopleRequested
Qoʻshilish uchun %@ ta soʻrov mavjudQoʻshilish uchun %@ ta soʻrov mavjud
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 10:49
Notifications.PrivateChatsTitle
Shaxsiy Chatlar
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 10:48
Notifications.GroupChatsTitle
Guruh Chatlar
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 07:06
Calendar.ShortSun
Ya
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 07:05
MemberRequests.NoRequestsDescriptionGroup
Qo'shilish uchun kutilayotgan so'rovlar mavjud emas.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 06:01
InviteLink.Create.LinkNameInfo
Bu nomni faqatgina adminlar ko'radi.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 05:38
MemberRequests.PeopleRequested
Qo'shilish uchun %@ ta so'rov mavjudQo'shilish uchun %@ ta so'rov mavjud
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 05:37
MemberRequests.SearchPlaceholder
Qo'shilish So'rovlarini Qidirish
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 05:34
AuthSessions.View.OS
<no value>
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:58
AuthSessions.View.Application
<no value>
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:57
Notifications.Options
<no value>
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:57
Notifications.ChannelsTitle
<no value>
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:57
Notifications.GroupChatsTitle
<no value>
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:57
Notifications.PrivateChatsTitle
<no value>
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:57
Notification.JoinedChannelByRequestYou
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:57
MemberRequests.SearchPlaceholder
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:56
Calendar.ShortSun
<no value>
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:56
Calendar.ShortSat
<no value>
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:56
Calendar.ShortFri
<no value>
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:56
Calendar.ShortThu
<no value>
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:56
Calendar.ShortWed
<no value>
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:56
Calendar.ShortTue
D
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:56
Calendar.ShortTue
<no value>
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:56
Calendar.ShortMon
<no value>
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:56
MemberRequests.PeopleRequested
%@ ta qoʻshilish soʻrovi%@ ta qoʻshilish soʻrovi
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:55
InviteLink.Create.LinkNameInfo
Faqat adminlar ushbu nomni koʻradi.
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:53
MemberRequests.NoRequestsDescriptionGroup
Tekshirilmagan guruhga qoʻshilish soʻrovlari yoʻq.
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:52
VoiceChat.VideoParticipantsLimitExceededExtended
Video chat ishtirokchilari %@ tadan oshdi.
Yangi ishtirokchilar faqat audio oqimni tinglay oladi.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 17:21
VideoChat.RecordingSaved
Yozib olingan video chat **Saqlangan Xabarlar**ga saqlandi.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 17:21
GroupInfo.SharedMedia
Ulashilgan multimedialar
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 17:07
SharedMedia.TitleAll
Ulashilgan multimedialar
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 17:06
Activity.TappingInteractiveEmoji
%@ni bosmoqda
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:47
Activity.TappingInteractiveEmoji
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:47
ChatSettings.AutoDownloadSettings.TypeMedia
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:46
Themes.BuildOwn
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:40
MemberRequests.NoRequestsDescriptionChannel
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:38
MemberRequests.NoRequestsDescriptionGroup
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:37
SharedMedia.CalendarTooltip
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:36
SharedMedia.FastScrollTooltip
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:35
InviteLink.InviteLinkForwardTooltip.SavedMessages.One
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:34
InviteLink.InviteLinkForwardTooltip.ManyChats.One
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:34
InviteLink.InviteLinkForwardTooltip.TwoChats.One
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:33
InviteLink.InviteLinkForwardTooltip.Chat.One
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:33
Notification.JoinedGroupByLinkYou
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:33
Notification.JoinedGroupByRequest
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:32
PUSH_CHAT_REQ_JOINED
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:32
MediaPicker.JpegConversionText
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:32
MediaPicker.KeepHeic
HEIC formatida qoldirish
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:31
MediaPicker.KeepHeic
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:31
MediaPicker.ConvertToJpeg
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:31
InviteLink.Create.RequestApproval
Admin tasdiqlash soʻrovi
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:30
InviteLink.Create.RequestApproval
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:30
MemberRequests.UserAddedToGroup
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:30
MemberRequests.UserAddedToChannel
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:30
Time.MinutesAgo
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:29
Time.JustNow
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:29
ChatSettings.UseLessDataForCalls
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:29
Conversation.RequestToJoinGroup
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:29
Conversation.RequestToJoinChannel
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:29
SharedMedia.ShowCalendar
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:28
SharedMedia.LinkCount
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:28
SharedMedia.VoiceMessageCount
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:28
SharedMedia.MusicCount
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:27
SharedMedia.FileCount
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:27
SharedMedia.VideoCount
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:27
SharedMedia.PhotoCount
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:27
MessageCalendar.DaysSelectedTitle
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:27
MessageCalendar.Title
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:26
Calendar.ShortSunday
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:26
Calendar.ShortSaturday
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:26
Calendar.ShortFriday
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:26
Calendar.ShortThursday
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:26