Recent Translations

GroupBoost.CustomWallpaper
Previous
Olim Abduvokhidov, May 22 at 22:07
GroupBoost.Wallpaper
Previous
Olim Abduvokhidov, May 22 at 22:07
CollectibleItemInfo.UsernameText
**%1$@** foydalanuvchi nomi %2$@ orqali %3$@ da %4$@ (%5$@) ga xarid qilingan.
Previous
Olim Abduvokhidov, May 22 at 22:05
CollectibleItemInfo.UsernameText
*%1$@** foydalanuvchi nomi %2$@ orqali %3$@ da %4$@ (%5$@) ga xarid qilingan.
Previous
Olim Abduvokhidov, May 22 at 22:01
SendInviteLink.TextSendInviteLink
Previous
Olim Abduvokhidov, May 21 at 04:17
Monetization.Withdraw.ComeBackLater
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, May 21 at 04:16
Login.EnterPhraseTitle
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, May 21 at 04:16
Monetization.Transaction.ShowMoreTransactions
Previous
Olim Abduvokhidov, May 21 at 04:13
PeerInfo.BusinessHours.StatusOpensTodayAt
Previous
Olim Abduvokhidov, May 17 at 04:21
Chat.ToastPhoneNumberCopied
Previous
Olim Abduvokhidov, May 17 at 04:16
Map.LiveLocationForMinutes
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, May 17 at 04:16
Stickers.ChooseSticker.Title
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, May 17 at 04:16
QuickReply.SelectedTitle
Previous
Olim Abduvokhidov, May 17 at 04:15
SendInviteLink.TextContactsAndPremiumMultipleUsers

{user_list} va yana **%d** kishi faqat kontaktlar va **Premium** foydalanuvchilardan guruhlarga takliflarni qabul qiladi.
{user_list} va yana **%d** kishi faqat kontaktlar va **Premium** foydalanuvchilardan guruhlarga takliflarni qabul qiladi.
Previous
Olim Abduvokhidov, May 17 at 04:08
ChatList.Search.SectionActionShowMore
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, May 17 at 04:02
Map.LiveLocationForHours
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, May 17 at 04:01
BusinessMessageSetup.Recipients.GreetingMessageFooter
Salomlashuv xabari yuborish uchun chatlar yoki butun chat turkumlarini tanlang.
Previous
Olim Abduvokhidov, May 17 at 04:00
Monetization.OverviewTitle
dd
Previous
Olim Abduvokhidov, May 17 at 02:48
Monetization.OverviewTitle
TUSHUM
Previous
Olim Abduvokhidov, May 17 at 02:48
Privacy.Birthday.CustomHelp
Tugʻilgan kuningizni kimlar koʻrishi mumkinligini tanlashingiz mumkin.
Previous
Olim Abduvokhidov, May 17 at 02:47
CollectibleItemInfo.UsernameTitle
Previous
Olim Abduvokhidov, May 17 at 02:40
PeerInfo.AllowedReactions.MaxCountSectionTitle
Previous
Olim Abduvokhidov, May 2 at 23:43
Monetization.Overview.Total
Jami tushum
Previous
Olim Abduvokhidov, May 2 at 23:39
ReportPeer.ReportReaction.Report
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 30 at 19:12
ReportPeer.ReportReaction.Text
Haqiqatan ham ushbu foydalanuvchining reaksiyalari haqida shikoyat qilmoqchimisiz?
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 30 at 19:12
ReportPeer.BanAndReport
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 30 at 19:11
ChannelProfile.ToastAboutCopied
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 30 at 19:10
Map.LiveLocationIndefinite
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 30 at 19:09
QuickReply.EditShortcutText
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 30 at 19:03
Chat.BusinessBotMessageTooltip
Bot tomonidan yuborilgan ushbu xabarni
faqat siz koʻrishingiz mumkin.
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 30 at 19:01
Story.StealthMode.EnableAndOpenAction
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 30 at 18:56
CollectibleItemInfo.PhoneTitle
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 30 at 18:54
ChatList.PremiumAnnualDiscountTitle
Telegram Premium %@ chegirmadadfvf
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 30 at 16:35
Premium.Gift.ContactSelection.AddBirthday
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 29 at 04:04
Chat.NextUnreadTopicSwipeProgress
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 29 at 04:03
Premium.Gift.ContactSelection.SelectAll
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 28 at 13:23
Premium.Gift.ContactSelection.OpenProfile
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 28 at 13:23
Premium.Gift.ContactSelection.SendMessage
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 28 at 13:23
Login.WrongPhraseError
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 28 at 13:23
Shortcut.AppIcon
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 28 at 13:22
Chat.AdminAction.ToastMessagesDeletedTitleSingle
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 28 at 13:22
Chat.AdminActionSheet.RestrictMultiple
Foydalanuvchilarni bloklash
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 28 at 13:22
Monetization.BalanceInfo_URL
https://telegram.org/blog/monetization-for-channels
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 28 at 13:21
Chat.Giveaway.Toast.AlmostOver
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 28 at 13:21
Chat.SimilarChannels.JoinedChannel
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 28 at 13:21
Map.TapToAddTime
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 28 at 09:29
Map.SharingLocation
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 28 at 09:28
Monetization.Intro.Split.Text
Reklama daromadining 50% qismini TONda olishingiz mumkin.
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 28 at 09:26
Monetization.Transaction.Proceeds
Reklamalardan tushum
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 27 at 20:28
Channel.AdminLog.ShowMoreMessages
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 27 at 20:27
Chat.AdminAction.ToastRestrictedText
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 27 at 20:27
Channel.AdminLogFilter.ShowAllAdminsActions
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 27 at 20:26
Channel.AdminLogFilter.FilterActionsAdminsTitle
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 27 at 20:25
Chat.MessageForwardInfo.MessageHeader
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 27 at 14:16
Login.EnterWordPlaceholder
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 27 at 06:57
ChatList.Search.RecommendedChannelsEmpty.Text
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 27 at 06:56
ChatList.Search.RecommendedChannelsEmpty.Title
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 27 at 06:56
Login.ReturnToPhrase
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 26 at 04:17
Login.Paste
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 26 at 04:17
Login.EnterWordTitle
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 26 at 04:16
ChatList.Search.SectionRecommendedChannels
TAVSIYA ETILGAN KANALLAR
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 26 at 04:15
Monetization.AdRevenueTitle
REKLAMA DAROMADI
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 26 at 04:14
Login.ReturnToWord
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 26 at 04:14
Login.ReturnToCode
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 26 at 04:13
Login.BackToCode
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 26 at 04:13
Login.BackToWord
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 26 at 04:13
Login.BackToPhrase
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 26 at 04:13
Chat.AdminActionSheet.RestrictFooterSingle
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 26 at 04:12
Channel.AdminLogFilter.FilterActionsTypeTitle
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 26 at 04:11
Chat.NextUnreadTopicSwipeAction
Keyingi oʻqilmagan mavzuga oʻtish uchun qoʻyib yuboring
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 26 at 04:09
Chat.NextUnreadTopicSwipeAction
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 26 at 04:09
Channel.AdminLogFilter.EventsLeavingGroup
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 25 at 20:56
Map.ShareLiveLocation
Jonli joylashuvni ulashish...
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 25 at 17:57
Chat.AdminActionSheet.RestrictFooterMultiple
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 24 at 09:02
Chat.AdminActionSheet.DeleteAllMultiple
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 24 at 09:02
Chat.AdminActionSheet.BanFooterSingle
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 24 at 09:01
Chat.AdminActionSheet.RestrictSingle
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 24 at 09:01
Chat.AdminActionSheet.BanSingle
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 24 at 09:00
Login.EnterPhraseHint
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 24 at 01:37
Chat.AdminActionSheet.BanFooterMultiple
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 23 at 21:34
Chat.AdminAction.ToastBannedText
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 23 at 21:34
Chat.NextSuggestedChannelSwipeAction
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 23 at 21:33
Chat.NextSuggestedChannelSwipeProgress
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 23 at 21:33
Chat.NavigationNoTopics
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 23 at 21:33
Chat.AdminActionSheet.DeleteTitle
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 23 at 21:33
Channel.AdminLog.MessageManyDeleted.HideAll
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 23 at 21:33
Channel.AdminLog.MessageManyDeleted.ShowAll
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 23 at 21:32
Channel.AdminLog.MessageManyDeleted.Messages
Previous
Olim Abduvokhidov, Apr 23 at 21:32