Recent Translations

lng_view_button_channel
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 14 at 06:15
lng_group_invite_requested
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 14 at 06:15
lng_view_button_message
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 14 at 06:15
lng_view_button_group
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 14 at 06:14
lng_intro_qr_title
Mobil Telegramdan skanerlash
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 8 at 13:32
lng_group_requests_none
Guruhga qo'shilish uchun kutilayotgan so'rovlar mavjud emas.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 14:59
lng_group_invite_requested_full
Qoʻshilish uchun {count} ta soʻrov mavjudQoʻshilish uchun {count} ta soʻrov mavjud
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 10:50
lng_group_invite_requested_full

Qo'
shilish uchun {count} ta so'rov mavjud

Qo'
shilish uchun {count} ta so'rovlar mavjud
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 05:37
lng_group_call_recording_started
Videochatni yozib olish boshlandi.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 05:33
lng_group_invite_requested_full
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:55
lng_group_requests_none
Sizda tekshirilmagan guruhga
qoʻshilish soʻrovlari yoʻq
.
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:52
lng_action_user_joined_by_request
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 19:42
lng_group_invite_label_about
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 19:42
lng_group_request_to_join
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 19:42
lng_group_requests_pending_user
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 19:41
lng_group_requests_was_added
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 19:41
lng_group_requests_was_added_channel
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 19:40
lng_sponsored
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 19:39
lng_manage_peer_requests
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 19:39
lng_group_call_join_as_header
Video chatga quyidagi sifatida qoʻshilish...
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 17:20
lng_view_button_voice_chat
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 17:17
lng_profile_shared_media
Ulashilgan multimedialar
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 17:07
lng_group_requests_none
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:38
lng_group_invite_request_approve
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:30
lng_manage_peer_requests_channel
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:25
lng_group_requests_pending
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:21
lng_action_you_joined_by_request
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:19
lng_action_you_joined_by_request_channel
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:19
lng_group_requests_add
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:13
lng_group_requests_add_channel
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:13
lng_group_requests_dismiss
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:12
lng_group_invite_label_header
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:10
lng_manage_messages_ttl_never
Yoqilmagan
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 10 at 21:49
lng_call_leave_to_other_sure
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 19:23
lng_willbe_history
Suhbatlashishni boshlash uchun chatni tanlang
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 18:47
lng_willbe_history
Suhbatni boshlash uchun chatni tanlang
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 18:47
lng_edit_caption_attach
Kechirasiz, xabaringizni tahrirlash davomida yangi multimediani biriktira olmaysiz.
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 18:47
lng_edit_caption_attach
Kechirasiz, xabaringizni tahrirlash davomida yangi mediafaylni biriktira olmaysiz.
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 18:46
lng_payments_tips_max
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 07:59
lng_payments_to_provider_email
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 06:20
lng_chat_theme_title
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 06:17
lng_chat_theme_dont
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 06:17
lng_chat_theme_reset
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 06:17
lng_chat_theme_apply
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 06:17
lng_chat_theme_none
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 06:17
lng_chat_theme_change
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 06:17
lng_action_invite_users_many
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 06:16
lng_action_invite_user
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 06:16
lng_scheduled_messages_empty
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 06:16
lng_masks_installed
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 06:16
lng_stickers_has_been_archived
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 9 at 06:15
lng_media_size_up_to
{size}gacha
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 6 at 04:40
lng_context_reschedule_selected
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 17:10
lng_background_gradient_unsupported
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 17:10
lng_masks_has_been_archived
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 17:09
lng_forward_show_caption
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 17:09
lng_group_call_schedule_title_channel
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 17:08
lng_forward_many_title
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 17:08
lng_user_action_choose_sticker
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 17:08
lng_group_call_starts_channel
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 17:07
lng_payments_already_paid
Bu mahsulot uchun allaqachon toʻlagansiz.
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 17:07
lng_payments_already_paid
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 17:07
lng_gigagroup_convert_feature1
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 17:06
lng_channel_add_members
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 17:06
lng_channel_add_members
Aʼzolar qoʻshish
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 17:06
lng_payments_payment_failed
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 17:00
lng_group_call_chat_no_camera
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 17:00
lng_photo_editor_menu_duplicate
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 16:59
lng_context_seen_watched
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 16:58
lng_context_seen_watched_none
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 16:58
lng_group_call_is_recorded_video
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 16:58
lng_context_seen_listened_none
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 16:57
lng_context_seen_listened
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 16:57
lng_context_seen_text_none
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 16:56
lng_action_theme_disabled
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 16:56
lng_action_theme_changed
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 16:56
lng_action_you_theme_disabled
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 16:55
lng_user_action_watching_animations
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 16:55
lng_context_seen_text
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 16:55
lng_context_seen_loading
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 16:55
lng_settings_angle_backend
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 16:54
lng_group_call_also_end_channel
Previous
Olim Abduvokhidov, Sep 27 at 16:29
lng_send_action_choose_sticker
<no value>
Previous
Иқболиддин, Sep 21 at 16:53
lng_scheduled_date_until_online
Onlayn bo'lganida yuborish
Previous
Иқболиддин, Sep 21 at 14:37
lng_scheduled_date_until_online
Previous
Иқболиддин, Sep 21 at 14:37