Recent Translations

lng_restricted_send_stickers
Bu guruh adminlari stikerlar yuborishingizni taqiqlagan.
Previous
Olim Abduvokhidov, Dec 6 at 20:57
lng_group_invite_request_approve
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 30 at 17:24
lng_group_invite_request_approve
Admin tasdiqlashini soʻrash
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 30 at 17:24
lng_info_usernames_label
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 30 at 06:43
lng_forum_topic_delete_sure
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 30 at 06:42
lng_premium_gift_terms_link
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 30 at 06:42
lng_premium_gift_duration_months
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 30 at 06:41
lng_call_cancelled
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 29 at 19:31
lng_call_cancelled
Bekor qilingan chaqiruv
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 29 at 19:31
lng_ttl_about_tooltip_channel
Bu chatdagi yangi xabarlar {duration}dan keyinfffffffffffffffffffff avtomatik ravishda oʻchirib tashlanadi.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 28 at 07:10
lng_ttl_about_tooltip_channel
Bu chatdagi yangi xabarlar {duration}dan keyin avtomatik ravishda oʻchirib tashlanadi.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 28 at 07:10
lng_restricted_send_message_until
Bu guruh adminlari {date}, {time} gacha bu yerga xabarlar yozishingizni taqiqlagan.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 28 at 07:07
lng_new_contact_add_done
{user} endi kontaktlaringiz roʻyxatida
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 20:35
lng_rights_transfer_password_description
Jarayonni yakunlash uchun parolni kiriting.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 20:14
lng_bad_phone
Telefon raqami xato, qayta urining.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 20:08
lng_bad_phone
Telefon raqami xato. Qaytadan urining.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 20:07
lng_admin_log_forwards_enabled
{from} kontentdan nusxa olishga ruxsat berdi
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:41
lng_call_video_cancelled
Bekofsfasdfr qilingan video chaqiruv
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:40
lng_call_video_cancelled
Bekor qilingan video chaqiruv
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:39
lng_links_limit2_final
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:38
lng_channels_leave_done
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:38
lng_saved_gif_limit_link
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:37
lng_dialogs_text_from_in_topic
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:37
lng_admin_log_reordered_link_group
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:37
lng_admin_log_reordered_link_channel
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:37
lng_admin_log_previous_links_order
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:36
lng_admin_log_activated_link
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:36
lng_admin_log_deactivated_link
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:36
lng_admin_log_topics_pinned
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:35
lng_admin_log_topics_unpinned
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:35
lng_translate_box_original
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:35
lng_in_dlg_file_count
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:35
lng_in_dlg_audio_count
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:34
lng_in_dlg_video_count
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:34
lng_in_dlg_media_count
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:34
lng_in_dlg_photo_count
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:32
lng_context_translate
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:32
lng_forum_topic_created_body_my
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:31
lng_forum_no_messages
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:31
lng_translate_box_error
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:24
lng_context_translate_selected
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:24
lng_forum_show_topics_list
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:23
lng_forum_topic_closed
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:23
lng_forum_messages
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:20
lng_forwards_tooltip
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:20
lng_views_tooltip
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:20
lng_mediaview_saved_images_to
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:19
lng_report_channel_video_title
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:19
lng_report_channel_photo_title
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:19
lng_report_group_video_title
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:19
lng_report_group_photo_title
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:18
lng_admin_log_topics_changed
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:17
lng_admin_log_topics_created
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:16
lng_admin_log_topics_deleted
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:15
lng_admin_log_topics_disabled
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:15
lng_admin_log_topics_reopened
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:14
lng_admin_log_topics_closed
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:14
lng_forum_no_topics
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:13
lng_forum_discard_sure
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:09
lng_context_view_topic
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:09
lng_forum_replies_only
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:06
lng_action_topic_icon_removed
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:06
lng_action_topic_renamed
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:06
lng_participant_invite_history
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:05
lng_payments_terms_agree
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:05
lng_translate_settings_show
Tarjima tugmasini koʻrsatish
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:04
lng_translate_settings_choose
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:04
lng_translate_settings_show
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:04
lng_translate_settings_subtitle
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:04
lng_channels_leave_title
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 19:03
lng_forum_choose_title_and_icon
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 17:51
lng_forum_choose_title_and_icon
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 17:51
lng_group_requests_none
Sizda tekshirilmagan guruhga
qoʻshilish soʻrovlari yoʻq.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 17:43
lng_group_requests_none_channel
Kanalda tekshirilmagan qoʻshilish
soʻrovlari yoʻq.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 27 at 17:43
lng_admin_log_topics_enabled
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 23 at 07:23
lng_usernames_non_active
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:06
lng_usernames_active
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:06
lng_usernames_edit
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:06
lng_usernames_subtitle
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:06
lng_usernames_activate_confirm
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:06
lng_channel_usernames_subtitle
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:06
lng_usernames_deactivate_confirm
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:05
lng_action_topic_created_inside
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:05
lng_menu_start_group_call_join
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:05
lng_action_topic_closed_inside
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:05
lng_topic_author_badge
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:05
lng_forum_topic_reopen
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:05
lng_context_save_images_selected
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:05
lng_context_save_documents_selected
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:05
lng_replies_view_topic
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:04
lng_admin_log_admin_manage_topics
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:04
lng_admin_log_admin_create_topics
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:04
lng_forum_topic_title
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:04
lng_forum_topic_new
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:04
lng_info_topic_title
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 17 at 17:04