Recent Translations

AutoplayMedia
Medialarni avtomatik tinglash
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 25 at 18:32
ShowNotificationsFor
Quyidagidan bildirishnomalarni ko‘rsatish
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 11 at 19:24
JoinUsersRequests
Qoʻshilish uchun %1$d ta soʻrov mavjudQoʻshilish uchun %1$d ta soʻrov mavjud
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 11 at 19:24
JoinRequests

Qo'shilish uchun
%1$d ta so'rov mavjud

Qo'shilish uchun
%1$d ta so'rovlar mavjud
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 11 at 19:23
JoinRequests
%1$d ta qoʻshilish soʻrovi%1$d ta qoʻshilish soʻrovi
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 11 at 19:23
UserAcceptedToGroupAction
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 11 at 19:22
UserAcceptedToGroupPush
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 11 at 19:22
UserAcceptedToGroupPushWithGroup
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 11 at 19:21
OpenChannelPost
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 11 at 19:21
RequestToJoinSent
Qoʻshilish soʻrovi yuborildi f
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 15:07
RequestToJoinSent
Qoʻshilish soʻrovi yuborildi
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 15:07
PrimaryLinkHelp
Telegramning istalgan foydalanuvchisi ushbu havola orqali guruhingizga qoʻshila oladi.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 15:04
ChannelSignMessagesInfo
Adminlarning ismlarini ular post qilgan xabarga qoʻshish
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 15:03
JoinRequests
Qoʻshilish uchun %1$d ta soʻrov mavjudQoʻshilish uchun %1$d ta soʻrov mavjud
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 10:50
NoMemberRequestsDescription
Guruhga qo'shilish uchun kutilayotgan so'rovlar mavjud emas.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 06:00
LinkNameHelp
Bu nomni faqatgina adminlar ko'radi.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 05:38
JoinRequests

Qo'
shilish uchun %1$d ta so'rov mavjud

Qo'
shilish uchun %1$d ta so'rovlar mavjud
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 05:37
JoinUsersRequests
Qo'shilish uchun %1$d ta so'rov mavjudQo'shilish uchun %1$d ta so'rovlar mavjud
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 05:36
SearchMemberRequests
Qo'shilish So'rovlarini Qidirish
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 5 at 05:34
SearchMemberRequests
Qoʻshilish soʻrovlari ishidan qidirish
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:56
JoinUsersRequests
Qo'shilish uchun %1$d so'rov mavjudQo'shilish uchun %1$d so'rovlar mavjud
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:55
JoinRequests
%1$d kishi qoʻshilishni soʻradi%1$d kishi qoʻshilishni soʻradi
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:54
JoinUsersRequests
%1$d kishi qoʻshilishni soʻradi%1$d kishi qoʻshilishni soʻradi
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:54
LinkNameHelp
Faqat siz va boshqa adminlar ushbu nomni koʻradi.
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:53
NoMemberRequestsDescription
Sizda tekshirilmagan guruhga
qoʻshilish soʻrovlari yoʻq
.
Previous
Иқболиддин, Nov 3 at 11:52
VoipVideoNotAvailableAdmin
Video chat ishtirokchilari %1$s tadan oshdi.
Yangi ishtirokchilar faqat audio oqimni tinglay oladi.
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 17:22
VoipGroupJoinAs
Video chatga quyidagi sifatida qoʻshilish...
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 17:20
SharedMediaTitle
Ulashilgan mediafayllar
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 17:05
SharedMedia
Ulashilgan multimedialar
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 17:05
SharedMediaTabFull2
Ulashilgan mediafayllar
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 17:05
SearchMemberRequests
Aʼzolik soʻrovlari ichidan qidirish
Previous
Olim Abduvokhidov, Nov 1 at 16:51
BuildMyOwnTheme
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:39
NoSubscribeRequestsDescription
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:38
NoMemberRequestsDescription
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:38
SharedMediaFastScrollHint
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:35
RequestToJoinChannelSentDescription
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:22
JoinUsersRequests
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:21
RequestedToJoinAt
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:21
RequestToJoinGroupApproved
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:19
RequestToJoinChannelApproved
Kanal qoʻshilish soʻrovingiz tasdiqlandi
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:19
RequestToJoinChannelApproved
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:19
JoinedViaInviteLinkApproved
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:18
JoinRequests
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:17
SearchMemberRequests
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:17
AttachMenu
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:16
Calendar
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:16
MediaZoomIn
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:16
MediaZoomOut
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:15
MediaShowPhotos
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:15
MediaShowVideos
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:15
SettingsSwitchToNightMode
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:15
SettingsBrowseThemes
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:15
BrowseThemes
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:15
EditCurrentTheme
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:14
ApproveNewMembers
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:14
NoMemberRequests
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:14
RequestToJoinGroup
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:14
RequestToJoinChannel
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:13
RequestToJoinSent
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:13
AddToGroup
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:13
AddToChannel
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:13
Dismiss
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:12
DismissRequest
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:12
AddedBy
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:12
HasBeenAddedToGroup
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:12
HasBeenAddedToChannel
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:12
NoSubscribeRequests
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:11
CalendarWeekNameShortMonday
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:11
CalendarWeekNameShortThursday
S
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:11
CalendarWeekNameShortTuesday
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:11
CalendarWeekNameShortWednesday
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:11
CalendarWeekNameShortThursday
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:11
CalendarWeekNameShortFriday
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:10
CalendarWeekNameShortSaturday
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:10
CalendarWeekNameShortSunday
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:10
LinkNameHint
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:10
LinkNameHelp
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:09
CreateLinkHeader
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:09
SaveLinkHeader
<no value>
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:09
SubscribeRequests
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:08
MemberRequests
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 31 at 18:08
ChannelSignMessagesInfo
Adminlarning ismlarini ular nashr qilgan xabarga qoʻshish.
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 23 at 08:13
SponsoredMessageAlertLearnMoreUrl
https://ads.telegram.org
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 12 at 15:15
SponsoredMessageInfo
Hamkor xabarlari nima?
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 12 at 14:27
SponsoredMessageAlertTitle
Hamkor xabarlar
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 12 at 14:27
SponsoredMessage
homiylik
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 12 at 14:26
AutoNightThemeOff
Yoqilmagan
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 10 at 21:50
NotificationsOff
Yoqilmagan
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 10 at 21:50
AutoDownloadOff
Yoqilmagan
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 10 at 21:49
PasswordOff
Yoqilmagan
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 10 at 21:49
BlurOff
Yoqilmagan
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 10 at 21:49
ShortMessageLifetimeForever
Yoqilmagan
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 10 at 21:49
RepeatDisabled
Yoqilmagan
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 10 at 21:49
AutoDeleteNever
Yoqilmagan
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 10 at 21:49
SlowmodeOff
Ochiq
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 10 at 21:48
Underline
Past chiziqli
Previous
Olim Abduvokhidov, Oct 10 at 14:24