AddAnExplanationInfo

Users will see this text after choosing the wrong answer, good for educational purposes.
88
Applied
Foydalanuvchilar xato javobni tanlaganidan keyin ushbu matnni koʻradi, bu oʻquv maqsadlari uchun juda mos.
106/88
Olim Abduvokhidov, Jul 23, 2022 at 08:47