TosDeclineDeleteAccount

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account along with all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can Ccancel now and export your data before deleting your account instead of losing it all. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Advanced > Export Telegram Ddata.)
336
Applied
Diqqət, bu, geri qaytarılmayacaq şəkildə sizin Telegram hesabınızı Telegram buludunda saxladığınız bütün məlumatlarla birlikdə siləcək.

Vacib: Siz öz məlumatlarınızı tamamilə itirmək əvəzinə indi imtina edib əvvəlcə ixrac edə bilərsiniz. (Bunu etmək üçün Telegram Desktop-u açın və Settings > Export Telegram Data-ya keçin.)
325/336
Kamran İbrahimov, Oct 15, 2018 at 19:50
Applied
Diqqət, bu addım, geri qaytarılmayacaq şəkildə sizin Telegram hesabınızı Telegram buludunda saxladığınız bütün məlumatlarla birlikdə siləcək.

Vacib: Siz öz məlumatlarınızı tamamilə itirmək əvəzinə indi imtina edib əvvəlcə ixrac edə bilərsiniz. (Bunu etmək üçün Telegram Desktop-un son versiyasını açın və Settings > Export Telegram Data-ya keçid edin.)
353/336
Jack, Jan 29 at 10:30