NotificationUnrecognizedDevice

%1$s,
We detected a login to your account from a new device on %2$s

Device: %3$s
Location: %4$s

If this wasn't you, you can go to Settings > Devices and terminate that session.

If you think that somebody logged in to your account against your will, you can enable Two-Step Verification in
Privacy and Security > Sessions and terminate that session.

If you think that somebody logged in to your account against your will, you can enable Two-Step Verification in Privacy and Security
settings.

Sincerely,
The Telegram Team
352
Applied
%1$s,

Biz sizin hesaba %2$s tarixində yeni qurğudan giriş aşkar etdik.

Qurğu: %3$s
Yer: %4$s

Əgər bu siz deyildinizsə, Kökləmələr — Məxfilik və təhlükəsizlik — Bütün başqa seansları bitir yerinə keçə bilərsiniz.

Əgər düşünürsünüzsə ki, kimsə sizdən icazəsiz sizin hesabınıza daxil olub, məxfilik və təhlükəsizlik kökləmələrində ikimərhələli təsdiqləməni qoşa bilərsiniz.

Hörmətlə,
Telegram komandası
405/352
Kamran İbrahimov, Jun 11, 2019 at 08:00
Applied
%1$s,

Biz sizin hesaba %2$s tarixində yeni qurğudan giriş aşkar etdik.

Qurğu: %3$s
Yer: %4$s

Əgər bu siz deyildinizsə, Kökləmələr — MəxfŞəxsilik və təhlükəsizlik — Bütün başqa seansları bitir yerinə keçə bilərsiniz.

Əgər düşünürsünüzsə ki, kimsə sizdən icazəsiz sizin hesabınıza daxil olub, məxfŞəxsilik və tTəhlükəsizlik kökləmələrində ikimərhələli təsdiqləməni qoşa bilərsiniz.

HörmSəmimiyyətlə,
Telegram komandası
409/352
1
Baylar Bayramov, Dec 13, 2018 at 12:05
Applied
%1$s,

B
biz sizin hesaba %2$s tarixində yeni qurğudan giriş aşkar etdik.

Qurğu: %3$s
Yer: %4$s

Əgər bu siz deyildinizsə, Kökləmələr — MəxfŞəxsilik və təhlükəsizlik — Bütün başqa seansları bitir yerinə keçə bilərsiniz.

Əgər düşünürsünüzsə ki, kimsə sizdən icazəsiz sizin hesabınıza daxil olub, məxfgirir, Şəxsilik və tTəhlükəsizlik kökləmələrində ikimərhələli təsdiqləməni qoşa bilərsiniz.

Hörmətlə,
Sizin Telegram komandası
394/352
Kamran İbrahimov, Oct 15, 2018 at 18:54
Applied
%1$s,

Biz sizin hesaba %2$s tarixində yeni qurğudan giriş aşkar etdik.

Qurğu: %3$s
Yer: %4$s

Əgər bu siz deyildinizsə, Kökləmələr — MəxfŞəxsilik və təhlükəsizlik — Bütün başqa seansları bitir yerinə keçə bilərsiniz.

Əgər düşünürsünüzsə ki, kimsə sizdən icazəsiz sizin hesabınıza daxil olub, məxfŞəxsilik və tTəhlükəsizlik kökləmələrində ikimərhələli təsdiqləməni qoşa bilərsiniz.

Hörmətlə,
Telegram komandası
405/352
Kamran İbrahimov, Jun 8, 2019 at 17:35
Applied
%1$s,

Biz sizin hesaba %2$s tarixində yeni qurğudan giriş aşkar etdik.

Qurğu: %3$s
Yer: %4$s

Əgər bu siz deyildinizsə, Kökləmələr — Məxfilik və təhlükəsizlik — Bütün başqa seansları bitir yerinə keçə bilərsiniz.

Əgər düşünürsünüzsə ki, kimsə sizdən icazəsiz sizin hesabınıza daxil olub, məxfŞəxsilik və tTəhlükəsizlik kökləmələrində ikimərhələli təsdiqləməni qoşa bilərsiniz.

Hörmətlə,
Telegram komandası
405/352
Kamran İbrahimov, Jun 11, 2019 at 07:59
Applied
%1$s,

Biz sizin hesaba %2$s tarixində yeni qurğudan giriş aşkar etdik.

Qurğu: %3$s
Yer: %4$s

Əgər bu siz deyildinizsə, Kökləmələr — Məxfilik və təhlükəsizlik — Bütün başqa seansları bitir yerinə keçə bilərsiniz.

Əgər düşünürsünüzsə ki, kimsə sizdən icazəsiz sizin hesabınıza daxil olub, mMəxfilik və təhlükəsizlik kökləmələrində ikimərhələli təsdiqləməni qoşa bilərsiniz.

Hörmətlə,
Telegram komandası
405/352
Kamran İbrahimov, Jun 11, 2019 at 07:59
Applied
%1$s,

BizHesabınıza %2$s tarixində yeni cihazdan giriş edildiyini aşkar etdik.

Cihaz: %3$s
Yer: %4$s

Əgər bu siz deyilsinizsə, Parametrlər > Cihazlar bölməsinə keçid edərək sessiyanı bitirə bilərsiniz.

Kiminsə
sizin hesaba %2$s tarixində yeni qurğudan giriş aşkar etdik.

Qurğu: %3$s
Yer: %4$s

Əgər bu siz deyildinizsə, Kökləmələr —
istəyiniz olmadan hesabınıza daxil olduğunu düşünürsünüzsə, Məxfilik və təhlükəsizlik — Bütün başqa seansları bitir yerinə keçTəhlükəsizlik parametrlərindən ikimərhələli doğrulamanı aktivləşdirə bilərsiniz.

Əgər düşünürsünüzsə ki, kimsə sizdən icazəsiz sizin hesabınıza daxil olub, məxfilik və təhlükəsizlik kökləmələrində ikimərhələli təsdiqləməni qoşa bilərsiniz.

Hörmətlə,
Telegram komandası
400/352
1
Murad, Dec 19, 2021 at 17:03
1 comment
MuradDec 19, 2021 at 17:30Reply
The applied translation by the contributor was not translated completely, which caused the translation to look unprofessional. I also replaced the word -"qurğu" with its more appropriate synonym -"cihaz." Because the previous word was more general about devices, but since here we are talking about electronic devices, the word - "cihaz" was more suitable in this context. I also corrected the path to the settings, which was incorrectly translated. Additionally, I also changed some words to make sentences clear.