BusinessRepliesHint

To use this quick reply in a chat, type / and select the shortcut from the list.
80
Applied
Per a usar aquesta resposta ràpida en un xat, escriviu / i seleccioneu la drecera de la llista.
95/80
Artur, May 31 at 10:31