PermissionNoAudio

Telegram needs microphone access to your microphone so that you can send voice messages.
69
Applied
El Telegram necessita accés al micròfon perquè pugueu enviar missatges de veu.
78/69
Artur, Dec 15, 2020 at 21:21
Applied
El Telegram necessita accésedir al micròfon perquè pugueu enviar missatges de veu.
80/69
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:16