ChangePasscodeInfo

When you set up an additional passcode, a lock icon will appear on the chats page. Tap it to lock and unlock your Telegram app.\n\n

Note: if you forget the passcode, you'll need to delete and reinstall the app. All secret chats will be lost.
238
Applied
En introduir un codi d'accés addicional, apareixerà la icona d'un cadenat a la pàgina de xats. Toqueu-la per blocar i desblocar l'aplicació.

Nota: Si oblideu el codi d'accés haureu d'eliminar i reinstal·lar l'aplicació. Es perdran tots els xats secrets.
254/238
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:48