SecretWebPageInfo

Link previews will be generated on Telegram servers. We do not store any data about the links you send.
103
Applied
La vista prèvia dels enllaços es genera en els servidors de Telegram. No emmagatzemem cap dada sobre els enllaços que envieu.
125/103
Aleix 🎗✏️, Oct 17, 2018 at 13:26
Applied
La vistaualització prèvia dels enllaços es genera enen ens els servidors del Telegram. No emmagatzemem cap dada sobre els enllaços que envieu.
136/103
Nice Giraffe, Oct 13, 2018 at 15:45
Applied
La vista prèviaprevisualització dels enllaços es genera en els servidors de Telegram. No emmagatzemem cap dada sobre els enllaços que envieu.
129/103
Aleix 🎗✏️, Oct 16, 2018 at 21:40