SecretWebPageInfo

Link previews will be generated on Telegram servers. We do not store data about the links you send.
99
Applied
La vista prèvia dels enllaços es genera en els servidors de Telegram. No emmagatzemem cap dada sobre els enllaços que envieu.
125/99
Aleix 🎗✏️, Oct 17, 2018 at 13:26
Applied
La visualització prèvia dels enllaços es generen ens els servidors del Telegram. No emmagatzemem cap dada sobre els enllaços que envieu.
136/99
Nice Giraffe, Oct 13, 2018 at 15:45
Applied
La previsualització dels enllaços es genera en els servidors de Telegram. No emmagatzemem cap dada sobre els enllaços que envieu.
129/99
Aleix 🎗✏️, Oct 16, 2018 at 21:40