UseProxyTelegramInfo2

This proxy may display a sponsored channel in your chat list. This doesn't reveal any of your Telegram traffic.
111
Applied
Aquest servidor intermediari podria mostrar un canal patrocinat en la llista de xats. Això no revela el vostre trànsit del Telegram.
132/111
Artur, Jan 7 at 21:24
Applied
Aquest servidor intermediari pot mostrar un canal patrocinat en la llista de canals. Això no revela gens del vostre trànsit del Telegram.
137/111
D90, Oct 13, 2018 at 15:45