NoLocationAccessBackground

This feature requires access to your location while app is in background.
73
Applied
Cal accedir a la vostra ubicació mentre l'aplicació funciona al rerefons.
73/73
Artur, Oct 9, 2020 at 20:04
Applied
Aquesta característica necessita accés a la vostra ubicació mentre l'aplicació funciona en rerefons.
100/73
Benny Beat, Sep 30, 2020 at 16:52