SomeCallInProgressDesc

This action cannot be done while call is active.
48
Applied
Aquesta acció no es pot dur a terme durant una trucada.
55/48
Aleix 🎗✏️, Oct 18, 2018 at 13:42