UseLessDataForCallsDesc

Using less data may improve your experience on bad networks, but will slightly decrease audio quality.
102
Applied
Usar menys dades pot millorar l'experiència en xarxes dolentes, però pot reduir una mica la qualitat de l'àudio.
112/102
Aleix 🎗✏️, Oct 15, 2018 at 21:52