DeleteAndStopRepliesConfirm

Are you sure you want to delete all **repliesy notifications** and stop receiving them?
84
Applied
Segur que voleu eliminar totes les **notificacions de resposta** i deixar de rebre'n?
85/84
Artur, Jun 6 at 08:52
Applied
Segur que voleu eliminar totes les **notificacions de respostes** i deixar de rebre-les?
88/84
Artur, Apr 18 at 17:15