Conversation.ShareInlineBotLocationConfirmation

GeneralCritical
This bot would like to know your location each time you send it a request. This can be used to provide location-specific results.
129
Applied
Aquest bot vol conèixer la vostra ubicació cada vegada que li envieu una sol·licitud. Així es poden mostrar resultats específics de la ubicació.
144/129
Fair Puma, Oct 13, 2018 at 15:29
Applied
Aquest bot vol conèixdria saber la vostra ubicació cada vegada que li envieu una sol·licitudpetició. Així es podenpodrà mostrar resultats més específics de la ubicació.
127/129
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:03