BroadcastGroups.ConfirmationAlert.Text

Regular members of the group (non-admins) will **irrevocably** lose irrevocably lose their right to post messages in the group.

This action **cannot** be undone.
145
Applied
Els qui no siguin administradors perdran **de manera irrevocable** el dret a publicar missatges en el grup.

Aquesta acció **no** es pot desfer.
144/145
Artur, Feb 24 at 11:07
Applied
Els membres comuns del grup (no administradors) perdran **irrevocablement** el dret a publicar missatges en aquest grup.

Aquesta acció **no** pot desfer-se.
157/145
Rubén, Feb 21 at 20:11
Applied
Els membres que no siguin administradors perdran **irrevocablement** el dret a publicar missatges en el grup.

Aquesta acció **no** es pot desfer.
146/145
Artur, Feb 23 at 16:22
Applied
Els membres que no siguin admins perdran **de manera irrevocable** el dret a publicar missatges en el grup.

Aquesta acció **no** es pot desfer.
144/145
Artur, Feb 24 at 11:05
Applied
Els membres que no siguin administradors perdran **de manera irrevocable** el dret a publicar missatges en el grup.

Aquesta acció **no** es pot desfer.
152/145
Artur, Feb 24 at 11:06
Applied
Qui no sigui administrador perdrà **de manera irrevocable** el dret a publicar missatges en el grup.

Aquesta acció **no** es pot desfer.
137/145
Artur, Feb 24 at 11:07