Login.TermsOfServiceSignupDecline

Unfortunately, this means you can't sign up for Telegram.

Unlike others apps, Telegram does not use user data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how your data is used (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

If you are not comfortable with Telegram's modest needs, it won't be possible for us to provide you with this service.
467
Applied
Això significa que no us podeu registrar al Telegram.

A diferència d'altres, nosaltres no utilitzem les vostres dades amb pretensions comercials. El Telegram només emmagatzema la informació necessària per a oferir totes les funcionalitats d'un servei al núvol. Podeu ajustar com utilitzem les vostres dades (p.e., eliminar els contactes sincronitzats) a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Però si no esteu conforme amb les requisits modests del Telegram, no podrem oferir-vos el servei.
495/467
Fair Puma, Oct 13, 2018 at 15:29