TosDecline

Unfortunately, this means you can't sign up for Telegram.

Unlike others apps, Telegram does not use user data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how your data is used (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

If you are not comfortable with Telegram's modest needs, it won't be possible for us to provide you with this service.
467
Applied
Això significa que no us podeu registrar al Telegram.

A diferència d'altres aplicacions, el Telegram no usa les vostres dades per a mostrar publicitat ni per a altres fins comercials. El Telegram només emmagatzema la informació necessària per a oferir les funcionalitats d'un servei al núvol. Podeu ajustar com es fan servir les vostres dades (p. ex., eliminar els contactes sincronitzats) a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Si no esteu conforme amb les necessitats modestes del Telegram, no us podem oferir el servei.
529/467
Artur, Jul 23, 2022 at 12:05
Applied
AEns sap greu, però això significa que no us podeu registrar-vos al Telegram.

A diferència d'altres, nosaltres aplicacions, elno utilitzem les vostres dades per a segmentar els anuncis o per a altres finalitats comercials. Telegram només desa la informació que necessita com a servei ple de funcionalitats al núvol. Podeu configurar com utilitzem les vostres dades (per ex. eliminar els contactes sincronitzats) a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Però si no esteu a gust amb les modestes necessitats de
Telegram, no no usa les vostres dades per a mostrar publicitat ni per a altres fins comercials. El Telegram només emmagatzema la informació necessària per a oferir les funcionalitats d'unens serà possible oferir-vos aquest servei al núvol. Podeu ajustar com es fan servir les vostres dades (p. ex., eliminar els contactes sincronitzats) a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Si no esteu conforme amb les necessitats modestes del Telegram, no us podem oferir el servei
.
551/467
Nice Giraffe, Oct 13, 2018 at 15:45
Applied
AMalauradament, això significa que no us podeu registrar-vos al Telegram.

A diferència d'altres, nosaltres aplicacions, no utilitzem les vostres dades per a segmentar els anuncis o per a altres finalitats comercials. Telegram només desa la informació que necessita com a servei ple de funcionalitats al núvol. Podeu configurar com utilitzem les vostres dades (p. ex. suprimir els contactes sincronitzats) a la configuració «Privadesa i seguretat».

Si no esteu a gust amb les modestes necessitats d
el Telegram, no no usa les vostres dades per a mostrar publicitat ni per a altres fins comercials. El Telegram només emmagatzema la informació necessària per a oferir les funcionalitats d'unserà possible oferir-vos aquest servei al núvol. Podeu ajustar com es fan servir les vostres dades (p. ex., eliminar els contactes sincronitzats) a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Si no esteu conforme amb les necessitats modestes del Telegram, no us podem oferir el servei
.
537/467
Benny Beat, Nov 12, 2018 at 12:53
Applied
Això significa que no us podeu registrar al Telegram.

A diferència d'altres, nosaltres aplicacions,no utilitzem les vostres dades amb pretensions comercials. El Telegram només emmagatzema la informació necessària per a oferir totes les funcionalitats d'un servei al núvol. Podeu ajustar com utilitzem les vostres dades (p.e., eliminar els contactes sincronitzats) a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Però si no esteu conforme amb les requisits modests del Telegram, no podrem oferir-vos
el Telegram no usa les vostres dades per a mostrar publicitat ni per a altres fins comercials. El Telegram només emmagatzema la informació necessària per a oferir les funcionalitats d'un servei al núvol. Podeu ajustar com es fan servir les vostres dades (p. ex., eliminar els contactes sincronitzats) a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Si no esteu conforme amb les necessitats modestes del Telegram, no us podem oferir el servei
.
495/467
Artur, Nov 16, 2018 at 17:48