lng_terms_signup_sorry

Unfortunately, this means you can't sign up for Telegram.

Unlike others apps, Telegram does not use user data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how your data is used (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

If you are not comfortable with Telegram's modest needs, it won't be possible for us to provide you with this service.
467
Applied
Això significa que no us podeu registrar al Telegram.

A diferència d'altres aplicacions, el Telegram no usa les vostres dades per a mostrar publicitat ni per a altres fins comercials. El Telegram només emmagatzema la informació necessària per a oferir les funcionalitats d'un servei al núvol. Podeu ajustar com es fan servir les vostres dades (p. ex., eliminar els contactes sincronitzats) a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Si no esteu conforme amb les necessitats modestes del Telegram, no us podem oferir el servei.
529/467
Artur, Jul 23, 2022 at 12:05
Applied
AEns sap greu, però això significa que no us podeu registrar-vos al Telegram.

A diferència d'altres, nosaltres aplicacions, elno utilitzem les vostres dades per a segmentar els anuncis o per a altres finalitats comercials. Telegram només desa la informació que necessita com a servei ple de funcionalitats al núvol. Podeu configurar com utilitzem les vostres dades a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Però si no esteu a gust amb les modestes necessitats de
Telegram, no no usa les vostres dades per a mostrar publicitat ni per a altres fins comercials. El Telegram només emmagatzema la informació necessària per a oferir les funcionalitats d'unens serà possible oferir-vos aquest servei al núvol. Podeu ajustar com es fan servir les vostres dades (p. ex., eliminar els contactes sincronitzats) a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Si no esteu conforme amb les necessitats modestes del Telegram, no us podem oferir el servei
.
504/467
Nice Giraffe, Oct 13, 2018 at 15:43