PrivacyPolicy.DeclineLastWarning

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account along withnd all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can cCancel now and export your data before deleting your accounfirst instead of losing it. (To all. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Advanced > Export Telegram data.)
302
Applied
Atenció, això eliminarà el vostre compte del Telegram de manera irreversible, així com les dades que hi emmagatzemeu.

Important: Podeu cancel·lar-ho i exportar les vostres dades abans d'eliminar el compte, i així no ho perdreu tot. (Per a fer-ho, obriu l'última versió del Telegram Desktop i aneu a la Configuració > Exporta les dades del Telegram).
350/302
Fair Puma, Oct 13, 2018 at 15:29