PrivacyPolicy.DeclineLastWarning

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account along with all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can Cancel now and export your data before deleting your account instead of losing it all. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Export Telegram Data.)
325
Applied
Atenció, això eliminarà el vostre compte del Telegram de manera irreversible, així com les dades que hi emmagatzemeu.

Important: Podeu cancel·lar-ho i exportar les vostres dades abans d'eliminar el compte, i així no ho perdreu tot. (Per a fer-ho, obriu l'última versió del Telegram Desktop i aneu a la Configuració > Exporta les dades del Telegram).
350/325
M95, Oct 13, 2018 at 15:29