TosDeclineDeleteAccount

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account along withnd all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can cCancel now and export your data before deleting your accounfirst instead of losing it. (To all. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Advanced > Export Telegram data.)
302
Applied
Atenció, això eliminarà el vostre compte del Telegram de manera irreversible, així com les dades que hi emmagatzemeu.

Important: Podeu cancel·lar-ho i exportar primer les vostres dades, en compte de perdre-les. (Per a fer-ho, obriu l'última versió del Telegram Desktop i aneu a la Configuració > Avançat > Exporta les dades del Telegram).
339/302
Artur, Jul 23, 2022 at 12:03
Applied
Atenció, això eliminarà de forma irreversible el vostre compte de Telegram amb la resta de dades que deseu al núvol de Telegram.

Important: Podeu cancel·lar-ho ara i exportar les vostres dades abans d'eliminar el compte en lloc de perdre-ho tot. (Per a fer-ho, obriu l'última versió
del Telegram de manera irreversible, així comDesktop i aneu a Configuració > Exporta les dades que hi emmagatzemeu.

Important: Podeu cancel·lar-ho i exportar primer les vostres dades, en compte de perdre-les. (Per a fer-ho, obriu l'última versió
del Telegram Desktop i aneu a la Configuració > Avançat > Exporta les dades del Telegram)..)
361/302
Nice Giraffe, Oct 13, 2018 at 15:45