TermsOfService.Disagree.Text.Last

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account along with all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can Ccancel now and export your data before deleting your account instead of losing it all. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Advanced > Export Telegram Ddata.)
336
Applied
Atenció, això eliminarà de forma irreversible el vostre compte de Telegram amb la resta de dades que deseu al núvol de Telegram.

Important: Podeu cancel·lar-ho ara i exportar les vostres dades abans d'eliminar el compte en lloc de perdre-ho tot. (Per a fer-ho, obriu l'última versió del Telegram Desktop i aneu a Configuració > Exporta les dades del Telegram.)
361/336
Aleix 🎗✏️, Oct 20, 2018 at 15:00