Settings.About.Help

Any details such as age, occupation or city.
Example: 23 y.o. designer from San Francisco.
90
Applied
Detalls com l'edat, la professió o la vostra ciutat.
Exemple: Tinc 23 anys, dissenyador de Menorca.
99/90
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:03