TwoFactorSetup.Intro.Text

You can set a password that will be
required when you log in on a new device in addition to the code you get via SMS.
117
Applied
Podeu establir una contrasenya que serà necessària per a iniciar la vostra sessió, a més del codi que rebeu per SMS.
116/117
Artur, Nov 21, 2019 at 13:29
Applied
Podeu establir una contrasenya que serà necessària quan inicieu sessió en un dispositiu nou, a més del codi que rebeu per SMS.
126/117
Aleix 🎗✏️, Nov 6, 2019 at 22:08
Applied
Podeu establir una contrasenya necessària per a iniciar sessió en un dispositiu nou, a més del codi que rebeu per SMS.
118/117
Artur, Nov 21, 2019 at 13:23
Applied
Podeu establir una contrasenya que caldrà introduir per a iniciar la vostra sessió, a més del codi que rebeu per SMS.
117/117
Artur, Nov 21, 2019 at 13:29