TwoFactorSetup.Intro.Text

You can set a password that will be
required when you log in on a new device in addition to the code you get via SMS.
117
Applied
Podeu definir una contrasenya que se us demanarà per a iniciar la sessió, a més del codi que rebeu per SMS.
107/117
Artur, Jul 23, 2022 at 10:26
Applied
Podeu definestablir una contrasenya que se us demanaràrà necessària quan inicieu sessió en un dispositiu nou, a més del codi que rebeu per a iniciar la sessió, a més del codi que rebeu per SMS.
126/117
Aleix, Nov 6, 2019 at 22:08
Applied
Podeu definestablir una contrasenya necessària per a iniciar sessió en un dispositiu nou, a més del codi que se us demanaràrebeu per a iniciar la sessió, a més del codi que rebeu per SMS.
118/117
Artur, Nov 21, 2019 at 13:23
Applied
Podeu definestablir una contrasenya que se us demanaràcaldrà introduir per a iniciar la vostra sessió, a més del codi que rebeu per SMS.
117/117
Artur, Nov 21, 2019 at 13:29
Applied
Podeu definestablir una contrasenya que se us demanaràrà necessària per a iniciar la vostra sessió, a més del codi que rebeu per SMS.
116/117
Artur, Nov 21, 2019 at 13:29