TermsOfService.Disagree.Text

We're very sorry, but this means we must part ways here. Unlike others, we don't use your data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how we use your data (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

But if you're generally not OK with Telegram's modest needrequirements, it won't be possible for us to provide you with this service.
462
Applied
Això significa que ens hem d'acomiadar, ara. A diferència d'altres, nosaltres no utilitzem les vostres dades amb pretensions comercials. El Telegram només emmagatzema la informació necessària per a oferir totes les funcionalitats d'un servei al núvol. Podeu ajustar com utilitzem les vostres dades (p.e., eliminar els contactes sincronitzats) a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Però si no esteu conforme amb els requisits modests del Telegram, no podrem oferir-vos el servei.
485/462
Aleix 🎗✏️, Oct 20, 2018 at 14:59