TosUpdateDecline

We're very sorry, butUnfortunately, there are no other options. Unlike other apps, Telegram does not use user data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how your data is used in Privacy and Security settings.

If you are not comfortable with Telegram's modest needs, it won't be possible for us to provide you with
this means we must part ways here. Unlike others, we don't use your data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how we use your data (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

But if you're generally not OK with Telegram's modest needs, it won't be possible for us to provide this service. You can deactivate your account now — or look around some more and deactivate it later if you feel you're not happy with the way we use your data
.
422
Applied
Malauradament, no hi ha més opcions. A diferència d'altres aplicacions, el Telegram no usa les vostres dades per a mostrar publicitat ni per a altres fins comercials. El Telegram només emmagatzema la informació necessària per a oferir les funcionalitats d'un servei al núvol. Podeu ajustar com es fan servir les vostres dades a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Si no esteu conforme amb les necessitats modestes del Telegram, no us podem oferir el servei.
464/422
Artur, Jul 23, 2022 at 12:08
Applied
MalauradamentEns sap greu, però això significa que ens hem de separar aquí. A diferència d'altres, nosaltres no utilitzem les vostres dades per a segmentar els anuncis o per a altres finalitats comercials. Telegram només desa la informació que necessita com a servei ple de funcionalitats al núvol. Podeu configurar com utilitzem les vostres dades (per ex. eliminar els contactes sincronitzats) a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Però si no esteu a gust amb les modestes necessitats de Telegram
, no hi hens serà possible oferir-vos aquest servei. Podeu desactivar el vostre compte ara — o xafardejar una mica més opcions. A diferència d'altres aplicacions, el Telegrami desactivar-lo més tard si no usa agrada com utilitzem les vostres dades per a mostrar publicitat ni per a altres fins comercials. El Telegram només emmagatzema la informació necessària per a oferir les funcionalitats d'un servei al núvol. Podeu ajustar com es fan servir les vostres dades a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Si no esteu conforme amb les necessitats modestes del Telegram, no us podem oferir el servei
.
679/422
Nice Giraffe, Oct 13, 2018 at 15:45
Applied
Malauradament, no hi ha més opcions. A diferència d'altres aplicacions, elnosaltres no utilitzem les dades dels usuaris per a segmentar els anuncis o per a altres finalitats comercials. Telegram només desa la informació que necessita per a operar com a servei ple de funcionalitats al núvol. Podeu configurar com utilitzem les vostres dades a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Si no esteu a gust amb les modestes necessitats de
Telegram, no no usa les vostres dades per a mostrar publicitat ni per a altres fins comercials. El Telegram només emmagatzema la informació necessària per a oferir les funcionalitats d'unens serà possible oferir-vos aquest servei al núvol. Podeu ajustar com es fan servir les vostres dades a la configuració de Privadesa i Seguretat.

Si no esteu conforme amb les necessitats modestes del Telegram, no us podem oferir el servei
.
491/422
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jun 19, 2022 at 17:20