ProxySettings.QR.Text

You or your friends can add this proxy by scanning this code with phone or in-app camera.
89
Applied
Qualsevol pot afegir aquest servidor si s'escaneja aquest codi amb la càmera del telèfon.
89/89
Artur, May 10 at 07:00