lng_message_unsupported

This message is not supported by your version of Telegram. Please Desktop. Please update to the latest version in Settings > Advanced, or install it from {link}
144
Applied
Aquest missatge no és compatible amb la vostra versió del Telegram. Actualitzeu-lo a l'última versió des de Configuració > Avançat o instal·leu-la des de {link}
160/144
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 27, 2020 at 20:20
Applied
Aquest missatge no és compatible amb la vostra versió del Telegram Desktop. Actualitzeu-lo a l'última versió des de la Configuració o instal·leu-la des de {link}
161/144
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:30