lng_group_removed_list_about

Users removed from the group by admins cannot rejoin it via invite links.
73
Applied
Els usuaris eliminats per administradors no s'hi poden tornar a unir amb enllaços d'invitació.
94/73
Artur, Jan 23, 2019 at 22:46
Applied
La gent expulsada del grups pels admins no pot unir-se de nou via links d'invitació.
84/73
Marina SJDespí, Jan 21, 2019 at 17:15
Applied
Els usuaris eliminats del grup pels administradors no poden tornar-se a unir mitjançant els enllaços d'invitació.
113/73
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jan 21, 2019 at 18:16