lng_sure_clear_downloads

Do you want to remove all downloaded files from temp folder? It is done automatically on logout or program uninstall.
117
Applied
Voleu eliminar tots els fitxers baixats de la carpeta temp? Això es fa automàticament en tancar la sessió o desinstal·lar l'aplicació.
134/117
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:30