Login.PadPhoneHelp

You can use your main mobile number to log in to Telegram on all devices.
Don't use your iPad's SIM number here — we’ll need to send you an SMS.

Is this number correct?
{number}
178
Applied
Můžete použít své telefonní číslo pro přihlášení na všech Vašich zařízeních.
Nepoužívejte SIM číslo iPadu - potřebujeme Vám zaslat SMS.

Je toto číslo správné?
{number}
168/178
1
Jirka, Nov 5, 2018 at 15:34