CancelResetAccount.TextSMS

ProfileCritical
Somebody with access to your phone number %@ has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
304
Applied
Někdo s přístupem k Vašemu telefonnímu číslu %@ zažádal o smazání Vašeho Telegram účtu, a resetování Vašeho dvoufázového ověření.

Pokud jste to nebyli Vy, zadejte prosím kód, který jsme Vám právě poslali přes SMS. Dále toto můžete zrušit **změnou telefonního čísla**.
268/304
Jirka, Jun 25, 2020 at 08:59
Applied
Někdo s přístupem k Vašemu telefonnímu číslu %@ zažádal o smazání Vašeho Telegram účtu, a resetování Vašeho dvoufázového ověření.

Pokud jste to nebyli Vy, zadejte prosím kód, který jsme Vám právě poslali přes SMS. Dále toto můžete zrušit **změnou telefonního čísla**.
214/304
Jirka, Nov 6, 2018 at 11:56