Passcode.TurnOnDescription

When you set up an additional passcode, you can use ⌘ + L forto lock Telegram.

Note: if you forget your passcode, you'll need to log out or reinstall the passcode, you'll need to delete and reinstall the app. All secret chats will be lost.
187
Applied
Pokud se rozhodnete pro dodatečné heslo, v seznamu konverzací se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na ní zamknete a odemknete aplikaci.

Poznámka: Pokud zapomenete heslo, aplikaci bude potřeba odinstalovat a znovu nainstalovat. Všechny důvěrné konverzace budou ztracené.
267/187
Jirka, Dec 14, 2018 at 08:55