TwoStepAuth.SetPasswordHelp

You can set a password that will be required when you log in on a new device in addition to the code you get in thevia SMS.
117
Applied
Můžete nastavit heslo, které bude vyžadováno vedle kódu ze SMS, když se budete připojovat na novém zařízení.
108/117
Jirka, Nov 7, 2018 at 13:40