lng_terms_delete_warning

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account along with all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can Ccancel now and export your data before deleting your account instead of losing it all. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Advanced > Export Telegram Ddata.)
336
Applied
Varování, toto nevratně smaže Váš účet u Telegramu, spolu se všemi daty, uloženými na Vašem cloudu.

Důležité: Proces můžete prozatím zrušit, a exportovat svá data ještě před smazáním účtu.
(Toto lze v poslední verzi Telegramu Desktop, Nastavení > Exportovat data Telegramu.)
275/336
1
Jirka, Oct 26, 2018 at 10:53
Applied
Varování, toto nevratně smaže Váš účet u Telegramu spolu se všemi daty uloženými na serverech.

Důležité: Proces můžete prozatím zrušit, a exportovat svá data ještě před smazáním účtu. (Pro export dat spusťte poslední verzi Telegramu Desktop, jděte do Nastavení > Exportovat data Telegramu.)
291/336
Petr V., Mar 23 at 14:29